Het concurrentievermogen van een onderneming vergroten: kwaliteit als belangrijkste factor

De economie van het land functioneert in omstandighedenonbeperkte concurrentie met maximale efficiëntie. Concurrentievermogen van een onderneming is haar capaciteiten, potentieel en de dynamiek van aanpassing aan marktbetrekkingen. Manieren om het concurrentievermogen van een onderneming in deze omstandigheden te vergroten, worden alleen bepaald door de kwaliteit van producten te verbeteren, prijzen voor goederen en diensten te verlagen, innovatieve technologische processen te introduceren en nieuwe kansen te vinden.

Enterprise Competitiveness Levelis een indicator dat hangt af van verschillende factoren. Indicatoren van het concurrentievermogen van de onderneming zijn factoren, waaronder: de concurrentiepositie van goederen en diensten in de markten (binnen- en buitenland); omvang van de markt (het karakteriseren van de omvang van de jaarlijkse omzet); type product of dienst; toegang tot de markt; positie op de markt van concurrerende ondernemingen; markthomogeniteit; concurrentievermogen van de sector als geheel; de mogelijkheid om innovaties te introduceren; de concurrentiekracht van de regio en het land (in het geval van de internationale markt).

Het concurrentievermogen van de onderneming vergroten, dit,in de eerste plaats een goed begrip van de behoeften van de consumentenmarkt en de vooruitzichten voor de ontwikkeling ervan; kennis van de capaciteiten van concurrenten, analyse van trends in de ontwikkeling van het milieu; het vermogen om een ​​product te maken met dergelijke eigenschappen die de consument liever heeft, dan een product van een concurrent. In omstandigheden van concurrentiestrijd worden de prijzen in de markt bepaald door de vraag, en elke verandering in de wens van de consument naar dit type product of dienst wordt onmiddellijk aan de producent meegedeeld door de prijs van de goederen te wijzigen.

Verbetering van het concurrentievermogen van een onderneming inin het hele land leidt tot het concurrentievermogen van de sector en de industrie steeg als geheel. concurrerende industrie het resultaat wordt uitgedrukt door de actieve ontwikkeling van de binnenlandse markt, de groei van het BBP, belastinginkomsten stabiliteit in de begroting, groei van de uitvoer, rationeel en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het behoud en de ontwikkeling van het wetenschappelijk potentieel van het land, hoge werkgelegenheid, sociale en politieke stabiliteit, evenals waardig van een plek die het neemt het land in de internationale economische markt.

Het concurrentievermogen van de onderneming vergroten -dit, allereerst, het verbeteren van de kwaliteit van producten, wat de belangrijkste indicator is van de activiteiten van elke productie. In de ruimste zin van het woord wordt de kwaliteit van een product gedefinieerd als het geheel van eigenschappen van een goed of dienst om te voldoen aan de behoeften die overeenkomen met het doel ervan. Tegelijkertijd dicteert de toename van de kwaliteit van het product de toename van de vraag ernaar en de toename van de winst, niet alleen van de verkoop, maar ook van hogere prijzen voor goederen van betere kwaliteit. Het vergroten van het concurrentievermogen van een onderneming is dus een verbetering van de kwaliteit van producten waarvan de individuele kenmerken de volgende eigenschappen van goederen of diensten kenmerken:

- hulpprogramma;

- betrouwbaarheid;

- produceerbaarheid;

- esthetiek.

Gegeneraliseerde indicatoren voor productkwaliteit zijn onder meer:

- het aandeel nieuwe goederen (diensten) in de release;

- het aandeel van goederen van de hoogste kwaliteit;

- gewogen gemiddelde productiescore;

- coëfficiënt van de graad;

- het aandeel gecertificeerde producten;

- het aandeel van producten beoordeeld volgens internationale kwaliteitsnormen;

- het aandeel van de export (inclusief naar landen met een hoge industriële en economische ontwikkeling);

- het aandeel van producten die de certificering hebben doorstaan ​​(en afzonderlijk - niet-geslaagd certificering).

Bovendien kan de productkwaliteit worden beschreven.indirecte indicatoren, waaronder boetes, de hoeveelheid afgewezen producten, het aandeel van producten met claims op de kwaliteit ervan, evenals verliezen van de afgekeurde producten.

leuk vond:
0
Een systematische benadering van management is een onvervreemdbaar
Bedrijfsactiviteit van de onderneming
Concurrentie en beoordeling van het concurrentievermogen
Concurrentievermogen van de onderneming en analyse
Strategisch management als basis
Economische winstgevendheid als indicator
Polygoon Concurrentievermogen
Factoranalyse van de productiekosten en
Concurrentievermogen van de onderneming
Top berichten
omhoog