Manieren om de efficiëntie van de onderneming te verbeteren

Economische efficiëntie van activiteitenondernemingen - een van de soorten efficiëntie van de onderneming, het vertegenwoordigt de verhouding tussen het verkregen resultaat en het bestede materiaal en de financiële middelen. Dit type efficiëntie hangt allereerst af van het rationele gebruik van alle soorten hulpbronnen met hun structuur. Deze ratio's zijn voornamelijk te wijten aan de specifieke kenmerken van de productie zelf, technische uitrusting, het niveau van technologische ontwikkeling, arbeidsorganisatie en de verhouding tussen intensieve en uitgebreide productiefactoren. De staat van de structuur wordt sterk beïnvloed door externe factoren zoals grondstofmarkten, vraag en aanbod voor een bepaald type bron, grondstofprijzen, etc.

Het proces van het meten van de geplande of alHet ontvangen niveau van efficiëntie van de onderneming hangt samen met de definitie van criterium en de vorming van een systeem van bijbehorende indicatoren. Prestatie-indicatoren van de onderneming zijn onderverdeeld in verschillende groepen:

- algemene indicatoren van productie-efficiëntie;

- indicatoren die de effectiviteit van de organisatie en het gebruik van arbeid weergeven;

- indicatoren die de mate van gebruik en distributie van productieve activa kenmerken;

- indicatoren die de doeltreffendheid van het gebruik van alle financiële middelen weergeven.

Een reeks acties en activiteiten voor groeiefficiëntie van industriële en economische activiteit van de onderneming naam manieren van verhoging van de efficiëntie van de activiteit van de onderneming. De belangrijkste manieren om de efficiëntie van de productie te verbeteren, zijn de vermindering van de arbeidsintensiteit en de toename van de arbeidsproductiviteit. De belangrijkste manieren zijn ook een rationeel en economisch gebruik van hulpbronnen en grondstoffen, een daling van de index van kapitaalintensiteit en verbetering van de investeringsactiviteit van het bedrijf.

Manieren om de prestaties te verbeterenOndernemingen impliceren de introductie van wetenschappelijke en technologische vooruitgang bij de onderneming, inclusief de revolutionaire re-uitrusting van productiemiddelen op basis van de nieuwste wetenschappelijke prestaties van technologie en technologie. Dergelijke fundamentele veranderingen in technologie, de mobilisatie van technische, organisatorische, sociale en economische factoren zullen de index van de arbeidsproductiviteit aanzienlijk verhogen.

Manieren om de prestaties te verbeterenbedrijven impliceren ook het gebruik van een spaarmodus. Grondstofbesparende factoren moeten doorslaggevend zijn om te voldoen aan de steeds toenemende vraag naar brandstof, grondstoffen, materialen en energie.

Daarnaast manieren om de efficiëntie te verhogende activiteiten van de onderneming omvatten ook maatregelen om de kernmiddelen en fondsen van de organisatie beter te verdelen en te gebruiken. Het is erg belangrijk om het productiepotentieel van de onderneming zo veel mogelijk te gebruiken, het ritme van de productie te bewaken en het gebruik van productieapparatuur te maximaliseren. Het resultaat van deze activiteiten zal een versneld tempo van groei in afgewerkte producten zijn, zonder onnodige investeringen en investeringen.

Een belangrijke plaats voor het verhogen van de efficiëntieOrganisatorische en economische factoren bezetten de organisatiestructuur. Het is ook noodzakelijk om sociale infrastructuur en managementmethoden te ontwikkelen. Het is noodzakelijk om methoden en vormen van management, methoden van plannen, stimuleren en bemoedigen te verbeteren. Een speciale plaats in de vermindering van het aandeel van de besteding van middelen en intensivering van de gehele economie van de organisatie behoort tot maatregelen ter verbetering van het kwaliteitsniveau van producten die te koop worden aangeboden. Het niveau van productkwaliteit moet een fundamentele factor zijn, die nauwlettend moet worden gevolgd.

leuk vond:
0
Analyse en diagnose van financieel en economisch
De herstructurering van de onderneming en haar
Analyse van investeringsactiviteiten
Economische prestatie-indicatoren
Financiële indicatoren -
Concurrentievermogen van de onderneming en analyse
Analyse van de activiteiten van het bedrijf
Indicatoren voor economische efficiëntie
Analyse van financiële en economische activiteiten
Top berichten
omhoog