Market Pricing-methoden

Marktprijsmethoden zijn behoorlijk divers. Er zijn veel methoden om een ​​optimale prijs voor een product vast te stellen. Absoluut alles is onmogelijk te vangen met aandacht. Daarom kunnen we ons alleen richten op de meest relevante en niet problematische implementatie in de praktijk.

Prijzen zijn een dynamisch concept. Een keer kiezen van de methode om prijzen te vormen en zich er tientallen jaren aan houden is onmogelijk. De prijs wordt beïnvloed door vele factoren, die zowel de voorkeuren van kopers als het beleid van concurrenten omvatten. Voor effectief werk moeten prijsmethoden periodiek worden gewijzigd, aangepast en herzien. Dit is nodig om hun positie in de markt in een concurrerende omgeving niet te verliezen.

Marktmethoden voor prijsbepaling worden bepaald door de waarde van het product voor klanten, de mate van intensiteit van de concurrentie, de kenmerken van het merk en de loyaliteit van consumenten aan het product.

Prijzen in marktomstandigheden hangt af van de markt zelf (prijsinvloedenconcurrenten wanneer de "race om de leider" of de methode van gemiddelde marktprijzen relevant is) en van de klant (prijzen zijn afhankelijk van de vraag, verwachtingen van de klant, waarde van de aangeboden goederen voor kopers).

Bij marktprijsbepalingsmethoden wordt niet alleen rekening gehouden met de vraag naar een product.

Als we kijken naar de aanpak waarin het bedrijfde prijsvorming voor hun goederen komt alleen voort uit het feit dat de consument zelf de waarde van de voorgestelde goederen beoordeelt, maar de belangrijkste factor is hier de perceptie van de consument. Met dit systeem geeft de consument geld voor "waarde", niet voor de kosten. De gevoeligheid voor de prijs is elastisch, wat het mogelijk maakt om de optimale prijs van de goederen te berekenen voor het maximaliseren van de winst.

Marktprijsmethoden omvatten een methode,uitgaan van de factor concurrentie. De beslissing over de prijs van een grondstof wordt bepaald door de structuur van de markt. Met deze methode kiezen bedrijven een prijsbeleid net onder of iets boven de prijzen van concurrenten. In dit verband zijn de meest gebruikelijke methoden: de methode van een verzegelde enveloppe (inschrijvingsprijs) en de huidige prijsmethode (standaardprijzen worden vastgesteld voor een soortgelijk product op de markt).

Om een ​​prijs te bepalen met het oog op de vraag, is het noodzakelijk de markt te bestuderen en te analyseren om de afhankelijkheid van prijzen op afroep te kennen.

Een andere methode voor marktprijzen is de methodedoel van prijzen, gericht op het in evenwicht brengen van de markttoestand en de productiekosten. Tegelijkertijd moet de fabrikant zorgen voor de prijsverhouding met de producten van concurrenten en andere producten van zijn bedrijf.

Bij het vaststellen van prijzen op basis van grondstoffenassortiment, moet u de prijslijnen bepalen die de verkoop van goederen in een bepaald prijsbereik met elkaar verbinden. Veel soorten goederen hebben traditionele prijsschalen, waaraan zowel producenten als consumenten zich in de loop van de tijd aanpassen. Bij het vaststellen van prijslijnen en uiteindelijke prijzen voor goederen moet rekening worden gehouden met de mogelijke reactie van consumenten op hen.

Prijzen op de markt van perfecte concurrentie wordt bepaald door het feit dat er veel zijnkopers en verkopers. Daarom kunnen individuele marktspelers de prijs niet beïnvloeden. Het prijsevenwicht op deze markt is voorwaardelijk extern. Elke verkoper op zo'n markt is eigenlijk een prijsverzamelaar. De markt voor perfecte concurrentie bepaalt zelf de prijs van goederen. En deze prijs zorgt al voor een evenwicht tussen vraag en aanbod van goederen.

In een concurrerende omgeving moeten prijswijzigingensnel gebeuren. Het bedrijf moet altijd een voorbereid programma in handen hebben, dat tijdig zal helpen om een ​​tegenstrategie te hanteren voor de heersende prijssituatie die ontstond op initiatief van concurrenten.

leuk vond:
0
Methoden voor overheidsregulering
Prijsfactoren, proces en principes
De maatstaf van waarde is ... De functie van geld als
Prijsstrategieën
prijs methoden
Methoden voor prijsbepaling in marketing
Factoranalyse van de productiekosten en
Moderne marktrelaties en "zwart"
Administratief beheer van structureel
Top berichten
omhoog