Hoeveel mensen weten dat het christendom ontstond in het gebied van Palestina?

Het christendom is een wereldgodsdienst, de opkomstdie het onderwerp is van eeuwigdurende debatten en meningsverschillen. Filosofen en vertegenwoordigers van de spirituele laag van de maatschappij zijn niet helemaal zeker van alle feiten uit de geschiedenis, maar één ding is zeker: het christendom ontstond op het grondgebied van het moderne Palestina. Het grondgebied van deze staat is voortdurend veranderd (dit gebeurt vandaag), dus nu is het stadsgeboorteland van deze wereldreligie Jeruzalem.

Het christendom ontstond in het gebied

De geboorte van het christendom wordt geïdentificeerd met de komst vannaar het licht van Jezus, die het volk Christus noemde, dat is de "gezalfde". Zoals bekend, werd het kind van de Maagd Maria als de Zoon van God beschouwd, omdat hij de dogma's predikte die voor die tijd volkomen ongebruikelijk waren en die werden gekenmerkt door een menselijke houding tegenover de mens. Jezus verzamelde vele discipelen om zich heen, die later apostelen werden en bijgedragen aan de verspreiding van dit geloof aan de hele wereld. Het is de moeite waard om op te merken dat in die verre eeuwen veel mensen, wetende dat het christendom ontstond in een gebied dat leek te zijn onder het gezag van de Joden, deze twee religies in de war brachten. Dit zorgde voor veel controverses en misverstanden, die opgelost moesten worden door het Heilige Boek - de Bijbel - te schrijven.

op welk grondgebied het christendom is ontstaan

Misschien zijn er niet zoveel takkeneen ander geloof. Het is de moeite waard om op te merken dat het christendom van de drie wereldreligies de 2e in leeftijd is, maar het heeft drie hoofdstromen en een hele massa van hun takken die zich verspreiden als een spinnenweb over de hele wereld. Ondanks het feit dat het christendom ontstond in het Midden-Oosten, geloven ze in de zonen-redder in Europa, Rusland, het Wilde Westen en de Latijnse landen, maar het Heilige Land (Jeruzalem) bleef trouw aan het jodendom.

waar het christendom ontstond

Het was op deze grond dat een aantalconflicten die leidden tot bloed en verdriet. De eerste, minder wreed zijn de Oecumenische concilies, die zeven eeuwen lang werden gehouden sinds de dood van Jezus. Ze worden geassocieerd met de opkomst en verspreiding van ketterij, die de dogma's uit de bijbel uitdaagde. Kerk patriarchen spraken ook tegen de iconoclasten, die uiteindelijk werden afgeschaft tijdens de laatste Raad van Nicea. Sinds het christendom ontstond op het grondgebied van het land, waarin, paradoxaal genoeg, het zich niet verspreidde, de ridders-kruisvaarders besloten het Heilige Land te veroveren. De legers die de Paus eeuwenlang had gemaakt, bestormden Israël en achter hen werden zowel overwinningen als nederlagen geteld. Niettemin gaf de Joodse wereld niet op, wij, en wij, kunnen getuigen zijn.

Zeker, wetende waar het christendom is ontstaan, kun je dat welOm deze religie steeds meer te bewonderen. In 1054 (Groot schisma) werd dit eens-oosterse geloof onder elkaar verdeeld door Constantinopel, dat de orde van Orthodoxie op zich nam, en Rome, waarin het katholicisme zegevierde. Tijdens de reformatie in de 16e eeuw ontstonden het protestantisme en het daaruit voortvloeiende lutheranisme, calvinisme en andere overtuigingen. Op het grondgebied van Amerika, als een resultaat van een mengeling van inheemse Indiase tradities en geïmporteerde Europese dogma's, verschenen Marmons, Baptisten etc.

Tegenwoordig doen velen zelfs de meest religieuze mensen dat nietdenk aan het territorium waarin het christendom ontstond en weet gewoon dat God, de Allerhoogste, de Vader en zijn Zoon Christus van hen houden en hen beiden ondersteunen in momenten van vreugde en in moeilijke tijden.

leuk vond:
0
De kruistochten
Geschiedenis van het christendom
Welke bevelen de kruisvaarders gevestigd in
Israël en Palestina: de geschiedenis van het conflict
Christendom: het gebied verspreidde zich naar
Moslims die het christendom hebben aanvaard. waarom
Religieuze conflicten
Armeniërs: religie en cultuur
We begrijpen waar de spiegel op slaat
Top berichten
omhoog