Ministers van religieuze erediensten. Hoe noemen ze vertegenwoordigers van verschillende religies?

In een moderne multi-confessionele samenleving, elkuit meer of minder talrijke religieuze groeperingen is verdeeld in kudde, dat wil zeggen, parochianen van een tempel, en zij die het proces van zenden (priesters) leiden. Met alle diversiteit van het kerkelijk leven, hebben religieuze aanbidders, zoals ze in officiële documenten worden genoemd, enkele overeenkomsten. Het moeten goede psychologen zijn, autoriteit gebruiken, de mondelinge spraak beheersen, een hoog niveau van intelligentie hebben en de spirituele literatuur kennen die het wereldbeschouwelijke concept van de bekentenis die zij vertegenwoordigen heiligt.

bedienaars van religieuze eredienst zoals ze worden genoemd
Priesters, als predikers van religieuze eredienstenOrthodoxe kerken, onder constante en nauw toezicht van het publiek. De meeste massa in ons land, de religieuze gemeenschap is het onderwerp van de "jacht naar zielen" door de Overseas sekten nodig hebben om de kudde te vullen, zodat eventuele fouten in het gedrag van de orthodoxe priesters zijn uitgegroeid tot een onderwerp van de bliksem "openbarende materialen" vul de media. Terwijl de meeste ministers ROC een fatsoenlijk leven te leiden, in het publieke bewustzijn hardnekkig ingesloten afbeelding "pop in Mercedes", doordrenkt van luxe en breekt al de geboden van God.

Er zijn ook katholieke bedienaren van religieuze erediensten. Zoals ze worden genoemd? Katholieke priesters. Ze dragen een geestelijke kudde pauselijke inrichting van de rooms-katholieke kerk. Hun activiteiten door middel van de massamedia wordt geheiligd oneerlijk zeldzaam. De meerderheid van de katholieke priesters - mensen waardig, gewoon zo gebeurde het dat de invloed van het Vaticaan in Rusland is laag. Bovendien is in de afgelopen jaren, de Roomse Kerk heeft zich ten doel gesteld om zijn populariteit in het Westen te verhogen, ging ze naar een aanzienlijke ideologische concessies en voert het beleid van de oecumene, die op zijn beurt bijdraagt ​​aan haar aanhangers onder onze medeburgers, de meeste van hen voelen zich aangetrokken tot de traditionele morele waarden.

predikers van religieuze eredienst worden genoemd

Protestantse predikanten van religieuze eredienstenworden gewoonlijk voorgangers genoemd. Deze omvatten Lutheraanse priesters die gelovige etnische Duitsers en vertegenwoordigers van Amerikaanse denominaties verenigen (Baptisten, Zevende-dags Adventisten, Mormonen, enz.). Vertegenwoordigers van overzeese sekten zijn actief in het aantrekken van nieuwe aanhangers. Hiertoe worden kleurrijke boekjes afgedrukt en volgen volgers van protestantse stromingen theosofische gesprekken met voorbijgangers op straat en lopen ze soms rond in de appartementen en geven religieuze lectuur uit. Lutherse predikanten gedragen zich met terughoudendheid.

zoals de predikers van religieuze eredienst genoemd
Een groot percentage van de Russen beweert de islam. Moslimaanbidders van religieuze eredienst, zoals ze worden genoemd - mullahs, gedrag religieuze activiteiten in moskeeën. Hun rol in de formatie van publieke moraliteit en moraliteit is groot en in hun meerderheid zijn ze dat waardig. Uitzondering is gemaakt door extremistische organisaties, die oproepen tot agressieve strijd. Ze worden veroordeeld door vertegenwoordigers van de islam en prediken de burgerlijke vrede en religieuze tolerantie.

predikers van religieuze eredienst worden genoemd
Het jodendom heeft ook een aanzienlijke invloed op de geest.religieuze ministers. Zoals ze worden genoemd, is het voor iedereen bekend dat dit rabbijnen zijn. Naast aanbidding zijn hun taken ook openbare functies. Dus in geval van een geschil, kan een rebbe optreden als een scheidsrechter.

Alle priesters, ongeacht hun denominatie, hebben een gemeenschappelijk kenmerk. Het moeten gewoon interessante mensen zijn, anders zullen ze de aandacht van de parochianen niet trekken.

leuk vond:
0
Geschiedenis van het christendom
Let op! Religieus extremisme!
Syncretisme is de verbinding van ongelijksoortig
Biecht is een kenmerk van religie
Religieuze conflicten
Wat is kenmerkend voor religieus bewustzijn? over
Een katholieke priester, zijn rechten en
Wat is de kerk in haar oer
Libanon: religie en politiek - confessioneel
Top berichten
omhoog