Fabel is een bron van wijsheid

Aesop - de eerste fabulist. Fable is een soort literair genre, met een lyrisch-epische richting. Gewoonlijk wordt het uitgevoerd in de vorm van een kort poëtisch verhaal, dat menselijke relaties en acties in een allegorische vorm weergeeft. De belangrijkste acteurs in de fabels kunnen optreden als mensen en dieren.

fabel is
Er wordt aangenomen dat de oude Griekse fabulist Aesopwas de grondlegger van een dergelijke richting als een fabel. Maar de 'fabel van Aesop' is veeleer een collectieve afbeelding die aan de oude Griekse dichter alle denkbare satirische onderwerpen toeschrijft. Historisch gezien werden deze onderwerpen verzameld in de 15e tot de 10e eeuw. en eindigend 4-3 eeuwen. BC

"Fables of Aesop" - dit is niet alleen een opslagplaats van percelen,Dit is ook de basis voor het creëren van een speciale "Aesopische taal", die relatief laat werd gevormd. Deze term geeft aan dat het verhaal een soort verkapte betekenis bevat, dat de lezer de fabel moet raden. Aanvankelijk kenden de fabels de subtekst niet. Ze werden voor het volk geschreven door eenvoudige volksmond. De eerste fabels in het Russisch werden geschreven in een primitieve lettergreep met het gebruik van niet-normatieve woordenschat. IA Krylov wordt beschouwd als de eerste Russische fabulist. Hij was het die de lezers vertrouwd maakte met de werken van Aesop, Lafontaine en

fabels voor kinderen
Martial. Hun creaties, hij vertaalde niet alleen in het Russisch, maar ook veredeld. IA Krylov bracht een klein aantal fabels naar de rechtbank. In 1808 werd de eerste verzameling van de schrijver gepubliceerd. Hij overleefde veel heruitgaven. Slechts 30 plots de auteur geleend, de rest behoren tot zijn eigen pen. Veel onderwerpen, waarin de nationale kleur werd getoond, werden vertaald in verschillende Europese talen.

Fabel is de leraar van het leven

De hoofdfiguren van fabels zijn dieren die dat wel zijndragers van menselijke kwaliteiten. Niet alleen menselijke acties uitgevoerd door dieren, maar ook de personificatie van menselijke types, duidelijk uitgedrukt door het personage waaraan de mensen bepaalde karaktervormende kenmerken toeschrijven, drukt het hoofdidee van het werk uit. "Wees niet koppig, als een ezel, dom, als een kalkoen, rusteloos en lichtzinnig, als een aap", zegt de fabel. Dit is een element van opvoeding, uitgevoerd door het beeld van het dier. Dit is het belangrijkste kenmerk van de fabel. Het schoolcurriculum omvatte werken van IAKrylov, KD Ushinsky, LN Tolstoy, S. Mikhalkov en enkele andere schrijvers. Veel uitdrukkingen begonnen te worden gebruikt als spreekwoorden. "En Vaska luistert, maar eet", "Ik heb de olifant niet opgemerkt", "En de kist is net geopend" - de beroemdste van hen.

De fabel van Aesop

Fabels voor kinderen hebben een geweldige opleidingbetekenis, omdat met behulp van emoties en artistieke uitdrukking, een sterke invloed uitoefenen op het kind, vormen hoge sociale en morele principes.

Fabels voor kinderen. Leerrol

Van eenvoudig naar complexer, van het gemakkelijkst naar het moeilijkst, van het bekende naar het onbekende, ze leidt het kind. Dit zijn de basisprincipes van de didactiek.

Fabel is een bron van niet alleen qua taalwerk, maar ook in de opvoeding in het kind van de moraal, het vermogen om het gelezen materiaal, het vermogen om generalisaties en conclusies te vatten, en het vermogen om de inhoud van de fabel over te brengen naar het echte leven, grondig te begrijpen.

leuk vond:
0
"Leafs and roots" - fabel van Ivan Andreevich
Fabel "Spiegel en aap": analyse
Analyse van een enkel werk: een fabel "The Cat and
Fabel "De wolf en het lam". Laten we het over hebben
Fabel van Krylov "Lariks" - de meest mysterieuze
De kortste fabel van Krylov: we zullen vasthouden
Kleine literaire genres: dan een fabel
Krylov's fabel "The Pike and the Cat". Pad naar jezelf
Fabel van Krylov "Rooster and Pearl Grain":
Top berichten
omhoog