Balanswinst als eindresultaat van de activiteit

Balanswinst als eindresultaatactiviteit is een belangrijk onderwerp in marketing. Het resultaat of resultaat van elke onderneming is winst. Het hele economische systeem is gebaseerd op efficiëntie en winstgevendheid. Winst is een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de onderneming. De efficiëntie van de productie bewijst zijn vermogen tot zelf-terugbetaling en de beschikbaarheid van fondsen voor zelffinanciering. Een van de belangrijkste indicatoren voor winstgevendheid en financiële solvabiliteit van de onderneming is de saldowinst.

De boekwinst wordt bepaald door toe te voegenallerlei winst voor een bepaalde periode. Preciezer gezegd, de structuur van de balanswinst bestaat uit verschillende indicatoren. Dit is het bedrag van de winst die is gegenereerd door de verkoop van producten, het uiteindelijke resultaat van transacties die geen verband houden met verkopen en winst uit de verkoop van andere goederen en diensten. Het totale bedrag aan saldowinst en toont de efficiëntie van de onderneming.

Deze indicator wordt berekend op basis vanboekhouding. De componenten worden als volgt berekend. Winst uit verkopen is het totale bedrag aan inkomsten ontvangen uit verkopen, na aftrek van kosten voor de productie, BTW en accijnzen. Het eindresultaat van niet-verkoopactiviteiten omvat inkomsten uit effectentransacties en uit de leasing van onroerend goed, evenals de betaling van boetes en boetes. De winst uit de verkoop van andere goederen en diensten is het inkomen uit hulpproductie.
Van de ontvangen winst hangt de verdere ontwikkeling afonderneming. Door winst kunt u bovendien werkkapitaal aanvullen. Het vormt ook de ruggengraat van fondsen voor verschillende doeleinden. Balanswinst is de belangrijkste indicator voor krediettransacties. Het is voor deze factor dat banken en kredietinstellingen de financiële levensvatbaarheid van de onderneming bepalen.

De resulterende winst,stelt u in staat de productie te verbeteren, nieuwe apparatuur aan te schaffen en de nieuwste technologie toe te passen. Al deze investeringen zijn nodig in de moderne economie. Constante ontwikkeling is een garantie voor economische stabiliteit en welvaart. Om de financiële situatie te bewaken en het eindresultaat van het werk van de onderneming te krijgen, worden daarom economische indicatoren berekend. Op basis van deze gegevens wordt de activiteit geanalyseerd en conclusies getrokken.

Uiteraard zal het optimale resultaat van het werk zijnpositieve balanswinst. Maar om het te krijgen, moet je de componenten winstgevend maken. De winst uit verkoop hangt voornamelijk af van de productiekosten. De daling is de belangrijkste factor die de winst beïnvloedt. De kostprijs omvat alle productiekosten. Ze kunnen worden teruggebracht door meer rationeel materiaalgebruik en effectief gebruik van arbeid. Daarom begint de correcte investering van fondsen in productie door een bepaalde periode om winst te brengen.

Als de onderneming niet rendabel is,analyse van de huidige situatie en economische indicatoren en ontdek de oorzaak van het negatieve resultaat. Het is noodzakelijk om alle maatregelen te nemen om de winstgevendheid van de productie te verhogen. De boekwinst moet stabiel zijn. Dit kan alleen worden bereikt met goed gecoördineerd werk van alle afdelingen van de onderneming.

In de wereld van vandaag is de economie gebaseerdstabiele winst. Alleen dan kunnen we zeker zijn van de welvaart van de onderneming en haar bestaan ​​op de lange termijn. Hoge rentabiliteitsindicatoren zijn de mogelijkheid van partnerschap en vertrouwen van kredietinstellingen. Het nastreven van winst mag niet gebaseerd zijn op criminaliteit en buitensporig hoge prijzen.

leuk vond:
0
De boekwinst is dat niet
Economische winst is wat is en
Financieel resultaat
Boekhoudkundige winst
Winst maken: alles wat u moet weten
Hoe de winstgevendheid van de omzet te berekenen
Financiële indicatoren -
Winstgevendheid bruto. Indicatorwaarde
De analyse van de winstgevendheid van elke onderneming -
Top berichten
omhoog