Agnosticisme is de leer van de onkenbaarheid van de wereld

agnosticisme is
De belangrijkste vraag van de filosofie is of we deze wereld kennen? Kunnen we objectieve gegevens over deze wereld verkrijgen met behulp van onze zintuigen? Er is een theoretische leer die deze vraag negatief beantwoordt, agnosticisme. Deze filosofische doctrine is kenmerkend voor vertegenwoordigers van idealisme en zelfs van sommige materialisten en beweert een principiële onkenbaarheid van bestaan.

Wat betekent het om de wereld te kennen?

Het doel van elke cognitie is om de waarheid te bereiken. Agnostici betwijfelen of dit in principe mogelijk is vanwege de beperkingen van de menselijke cognitieve methoden. Om tot de waarheid te komen, moet je objectieve informatie ontvangen die kennis in zijn pure vorm vertegenwoordigt. In de praktijk blijkt dat elk fenomeen, feit, waarneming onderworpen is aan subjectieve invloed en kan worden geïnterpreteerd vanuit volledig tegenovergestelde gezichtspunten.

De geschiedenis en essentie van agnosticisme

de essentie van agnosticisme
De opkomst van agnosticisme verwijst officieel naar1869, het auteurschap is van TG Huxley - Engelse natuuronderzoeker. Vergelijkbare ideeën kunnen echter zelfs in het tijdperk van de Oudheid worden gevonden, namelijk in de theorie van het scepticisme. Vanaf het allereerste begin van de geschiedenis van het kennen van de wereld werd ontdekt dat het mogelijk is om het beeld van het universum op verschillende manieren te interpreteren, en elk gezichtspunt was gebaseerd op verschillende feiten, had bepaalde argumenten. Aldus is agnosticisme een vrij oude lering, die principieel de mogelijkheid van penetratie van de menselijke geest in de essentie van dingen ontkent. De beroemdste vertegenwoordigers van het agnosticisme zijn Immanuel Kant en David Hume.

Kant van kennis

Kants doctrine van ideeën, "dingen op zichzelf", diezijn buiten de grenzen van de menselijke ervaring, gekenmerkt door een agnostisch karakter. Hij geloofde dat deze ideeën in principe niet volledig begrepen kunnen worden met behulp van onze zintuigen.

Hume's agnosticisme

Hume dacht dat de bron van onze kennis iservaring, en aangezien het niet kan worden onderworpen aan verificatie, is het daarom onmogelijk om de overeenkomst tussen de ervaringsgegevens en de objectieve wereld te beoordelen. Als we de ideeën van Hume ontwikkelen, kunnen we concluderen dat een persoon niet alleen de werkelijkheid weergeeft zoals die is, maar ze blootstelt aan verwerking door denken, wat de oorzaak is van verschillende verstoringen. Aldus is agnosticisme de leer van de invloed van de subjectiviteit van onze innerlijke wereld op de verschijnselen die worden overwogen.

Kritiek op agnosticisme

kritiek op het agnosticisme

Het eerste dat opvalt: Agnosticisme is geen onafhankelijk wetenschappelijk concept, maar drukt slechts een kritische houding uit ten opzichte van het idee van de kenbaarheid van de objectieve wereld. Bijgevolg kunnen agnosten vertegenwoordigers zijn van verschillende filosofische trends. Critici van het agnosticisme zijn in de eerste plaats aanhangers van het materialisme, bijvoorbeeld Vladimir Lenin. Hij geloofde dat agnosticisme een soort van oscillatie is tussen de ideeën van materialisme en idealisme, en bijgevolg de introductie van onbelangrijke eigenschappen in de wetenschap van de materiële wereld. Ook agnosticisme wordt bekritiseerd door vertegenwoordigers van religieuze filosofie, bijvoorbeeld Leo Tolstoy, die geloofden dat deze trend in wetenschappelijk denken niets meer is dan alleen maar atheïsme, een ontkenning van het idee van God.

leuk vond:
0
De ontologie van cultuur is een doctrine,
Wat is lesgeven? Filosofisch en politiek
Dialectiek is een kunst
Spreuken over de leer: volkswijsheid voor
Confucius en zijn leer: de basis van het traditionele
De leer van Plato over ideeën: openbaring
Filosofie van het oude India
Teleology is ... Ontologie en
Religie is. Definitie en classificatie
Top berichten
omhoog