Persoonlijkheid is ... Kenmerken van persoonlijkheid

Persoonlijkheid is een van de kernbegrippenfilosofie, sociologie en psychologie. Deze term wordt vaak niet alleen gevonden in wetenschappelijke studies en verhandelingen, maar ook in ons dagelijks leven. Hoe vaak horen we in het dagelijks leven zinsneden als "verfoeilijke persoonlijkheid", "interessante persoonlijkheid", "uitzonderlijke persoonlijkheid". En wat vertegenwoordigt zij? En wat betekent het woord 'persoonlijkheid'?

persoonlijkheid is

Er zijn veel definities van dit concept. Als ze worden gecombineerd en vereenvoudigd, blijkt dat een persoon een systeem is van morele en morele kwaliteiten van een persoon die hij heeft verworven in het proces van interactie met de samenleving. Dat wil zeggen, een individu is er vanaf de geboorte niet mee begiftigd, het is gevormd in het proces van het kennen van de wereld en het communiceren met andere mensen.

Persoonlijkheid is een eigenschap die zich manifesteertprocessen van activiteit, creativiteit, perceptie en communicatie. Het is verdeeld in verschillende samenstellende delen - temperament, karakter, vaardigheid, evenals cognitief-cognitieve, behoeftemotiverende en emotioneel-wilsbollen. Temperament is een eigenaardigheid van perceptie en neuro-dynamische organisatie van persoonlijkheid. Karakter - een gegeneraliseerd concept dat het hele scala van stabiele psychologische eigenschappen van het individu omvat. Vaardigheden zijn persoonlijkheidskenmerken die het uitvoeren van verschillende activiteiten mogelijk maken.

staat en persoonlijkheid

Het moet ook in gedachten worden gehouden dat de persoonlijkheid isgeen enkele monolithische kwaliteit, het is een heel systeem van verschillende eigenschappen. De belangrijkste kenmerken zijn emotionaliteit, activiteit, zelfregulering en motivatie. Emotie bepaalt de gevoeligheid van een persoon voor verschillende opkomende situaties en de dynamiek van het optreden en de stroom van ervaringen in hem. Per activiteit betekent de frequentie en volledigheid van de uitvoering van bepaalde acties. Zelfregulering is een willekeurige controle van de persoonlijkheid van bepaalde parameters. Een motivatie is een karakter dat motiveert tot actie. Een holistische persoonlijkheid bezit een complete set van deze kwaliteiten.

afschuwelijke persoonlijkheid

Te allen tijde waren er zulke problemen alsPersoonlijkheid en samenleving of staat en persoonlijkheid. Soms kunnen er conflicten zijn tussen een individu en een samenleving. Hun redenen liggen in de onmogelijkheid om te voldoen aan de behoeften van het individu aan communicatie, zelfrealisatie en activiteit in een bepaalde sociale structuur. Om dergelijke conflicten te voorkomen, heeft de staat wetten inzake de bescherming van mensenrechten uitgevaardigd. Zo wordt een comfortabel bestaan ​​van het individu als deel van de staat en de samenleving bereikt.

Interpersoonlijke conflicten zijn een ander omgekeerdde kant van het verlangen naar zelfexpressie. Hele delen van de psychologie zijn gewijd aan hun oplossing. Per slot van rekening is een persoon een verzameling van belangen, principes en oordelen die niet altijd samenvallen met de gedachten van de omringende mensen. Om een ​​vreedzame en vreedzame samenleving te bereiken, moet men leren conflictsituaties te vermijden en de individualiteit in de omringende mensen te zien. Waarschijnlijk wordt dit ooit mogelijk, omdat de maatschappij zich elke dag ten goede ontwikkelt. In de tussentijd kunnen we alleen leren de persoon niet alleen in onszelf te zien, maar ook in elk van degenen die ons omringen.

leuk vond:
0
Mentale eigenschappen van persoonlijkheid: een opdracht
Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon
Sterke persoonlijkheid: voorbeelden van een persoon die
Wat is een individu en hoe belangrijk voor haar
Persoonlijkheid en samenleving Sociologie
Theorie van de persoonlijkheid in de psychologie
Persoonlijkheidspsychologie
Subjectivistische school in de sociologie: methode
Dragon-Libra (mannetje): karakteristiek en
Top berichten
omhoog