Cultuur en persoonlijkheid

Het is praktisch onmogelijk om een ​​eenduidigheid te gevendefinitie van het woord "cultuur". Deze term kan verwijzen naar elk aspect van het leven. In de gewone zin kan cultuur alleen bestaan ​​in een geciviliseerde samenleving, maar in werkelijkheid is de situatie iets gecompliceerder. Het is de moeite waard eraan te denken dat elk land zijn eigen kenmerken heeft met betrekking tot tradities en gedragsregels. Zelfs de primitieve samenleving heeft zijn eigen cultuur. Deze term kan worden gebruikt als een definitie van de verschillen tussen het stedelijke en landelijke leven.

Cultuur en persoonlijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.andere. Dit zijn twee delen van één geheel. Het zijn mensen die een cultuur creëren die hen op hun beurt beïnvloedt. Het is een proces van voortdurende verbetering en vernieuwing. Persoonlijkheid is de motor van cultuur. De mens verbetert het voortdurend in overeenstemming met de vereisten van de maatschappij en de leeftijd. Cultuur bepaalt op zijn beurt het karakter van een persoon, maakt het meer gesocialiseerd. Het veronderstelt bepaalde regels, zonder welke het bestaan ​​van een gemeenschap onmogelijk is.

Cultuur en persoonlijkheid - dit is een vrij complexe richting in de wetenschap, die kan worden weergegeven in de vorm van een structuur. Een persoon kan verschillende rollen spelen in relatie tot cultuur. Overweeg ze allemaal.

Persoonlijkheid is een product van cultuur. Dat wil zeggen, alleen iemand die alle tradities, regels en waarden van zijn samenleving beheerst, kan adequaat zijn voor de maatschappij en zijn tijd.

Persoonlijkheid fungeert ook als een consument van cultuur. Dat wil zeggen, een persoon in de voltooide vorm, meestal in de vorm van stereotypen, leert de taal, tradities, normen, kennis enzovoort.

Persoonlijkheid is de producent van cultuur. Het is de persoon die culturele normen creëert, herinterpreteert, aanvult, verbetert en interpreteert.

Persoonlijkheid is een soort culturele vertaler. Een persoon brengt zijn waarden, prioriteiten, tradities en regels over op zijn kinderen, zijn naaste medewerkers.

De cultuur van het individu is een noodzakelijk element voorsuccesvolle socialisatie van het individu. Het kind begint kennis, regels te beheersen, in wat zijn ouders hem helpen. Zo wordt een persoon een adequate cultuur, geaccepteerd in zijn samenleving. Het individu assimileerde een bepaald aantal sociale rollen, wordt gevormd als een persoon. Pas daarna kan hij met succes in de samenleving functioneren.

Zoals eerder vermeld, zijn cultuur en persoonlijkheid twee dingen die nodig zijn voor socialisatie. Laten we eens kijken welke levensgebieden door culturele ontwikkeling worden beïnvloed.

Allereerst is het iemands activiteit. Persoonlijkheid leert vaardigheden door de assimilatie van bepaalde regels en normen. Tegelijkertijd beïnvloedt iemands cultuur het vermogen om hun activiteiten te evalueren en doelen te stellen.

Ten tweede - de communicatiesfeer. Een persoon kan geen interactie hebben met leden van een bepaalde samenleving zonder zijn tradities, regels en normen te kennen.

Cultuur en persoonlijkheid, evenals hun interactie is belangrijk voor het gebied van zelfbewustzijn. In dit geval, de vorming van het eigen "ik", een begrip van zijn sociale rol.

Samenvattend kunnen we zeggen dat iedereende mens heeft zijn eigen speciale cultuur, gevormd onder de invloed van zijn omgeving. Het individu begint vanaf de kindertijd sociale normen, regels en tradities te leren. Cultuur - dit is niet alleen een teken van een geciviliseerde samenleving, maar een term voor het aanduiden van stabiele verschillen tussen bepaalde groepen. Het kan verband houden met de tradities van het stads- of plattelandsleven, met de normen en regels die in elk afzonderlijk land bestaan. Bovendien is er een industriële, fysieke, intellectuele cultuur, evenals vele andere soorten ervan.

leuk vond:
1
De ontologie van cultuur is een doctrine,
Massa, populaire en elitecultuur.
Aspecten van de cultuur van spraak
Soorten cultuur, zakelijk en juridisch
Spirituele en materiële cultuur
Persoonlijkheid is ... Kenmerken van persoonlijkheid
Cultuur en natuur: interactie en
Samenleving en cultuur
Managementcultuur van het hoofd:
Top berichten
omhoog