Interetnische conflicten. Voorbeelden en redenen

In het hart van de wereldgeschiedenis leugeninternationale conflicten. Voorbeelden van dergelijke evenementen werden aan veel mensen gegeven voor een zeer hoge prijs. Bloedige wereldoorlogen van de twintigste eeuw zullen lang herinnerd worden in alle uithoeken van de wereld. De moderne samenleving lijkt zich te verzetten tegen militaire acties en conflicten, liberale ideeën, gezonde concurrentie en mondiale globalisering vormen de kern van haar ontwikkeling. In werkelijkheid is alles echter enigszins anders. Het aantal conflicten op nationale en religieuze gronden neemt elk jaar toe en een toenemend aantal deelnemers is betrokken bij de cyclus van dergelijke veldslagen, wat leidt tot een geleidelijke uitbreiding van de omvang van het probleem.

De mismatch van nationale belangen, territoriale claims, negatieve perceptie van elkaar door de partijen - dit alles vormt interetnische conflicten.

voorbeelden van internationale conflicten
Voorbeelden van dergelijke situaties worden behandeld in politiek nieuws met benijdenswaardige standvastigheid.

Interetnisch conflict is eeneen soort sociaal conflict, gebaseerd op vele factoren en tegenstrijdigheden, in de regel etnno-sociaal, politiek, nationaal en staat.

De oorzaken van nationale conflicten, als we ze in detail bekijken, lijken in veel opzichten sterk op elkaar:

  • De strijd om middelen. De uitputting en ongelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen die de meeste financiële stromen verschaffen, leidt vaak tot aanzetten tot geschillen en conflicten.
  • De groei van de bevolking in de voorwaarden van isolatie van het grondgebied, ongelijke kwaliteit van leven, massale gedwongen migratie van de bevolking.
  • Terrorisme als een fenomeen dat vereist dat er harde maatregelen worden genomen en dat daardoor conflictsituaties worden verergerd.

Religieuze verschillen

oorzaken van nationale conflicten

Interetnische conflicten, waarvan voorbeelden zullen zijnzijn hieronder opgesomd, hebben voornamelijk betrekking op de grootste macht van de twintigste eeuw - de Sovjet-Unie. Er ontstonden veel tegenstellingen tussen de republieken van de Unie, vooral in de Kaukasus. Een vergelijkbare situatie blijft bestaan, zelfs nadat de voormalige delen van het land de soevereine status van de Sovjets ontvangen. Sinds de ineenstorting van de USSR zijn er meer dan honderdvijftig verschillende conflicten geregistreerd in Tsjetsjenië, Abchazië en Transnistrië.

De aanwezigheid van benadeelde nationale minderheden in dein het kader van een soeverein land, ligt het ten grondslag aan het concept van 'interetnische conflicten', waarvan steeds vaker voorbeelden worden aangetroffen. Dit is het Gagauz-conflict in Moldavië, de Abchazische en Ossetische conflicten in Georgië. Meestal, met dergelijke tegenstellingen, is de bevolking in het land verdeeld in een radicale en niet-inheemse, wat leidt tot een nog scherpere verergering van de situatie.

Voorbeelden van religieuze conflicten zijn dat nietminder vaak. Het meest opvallende daarvan is de strijd tegen de ongelovigen in talloze islamitische landen en regio's (Afghanistan, Tsjetsjenië, enz.). Vergelijkbare conflicten zijn typerend voor het Afrikaanse continent, de felle strijd van islamitische autoriteiten en vertegenwoordigers van andere religies heeft meer dan twee miljoen levens geëist en oorlogen op het heilige land tussen moslims en joden hebben tientallen jaren geduurd.

voorbeelden van religieuze conflicten
In dezelfde trieste lijst, de conflicten in Kosovo tussen Serviërs en Albanezen, de strijd voor de onafhankelijkheid van Tibet.

leuk vond:
0
Interetnische conflicten
Classificatie van conflicten in een organisatie
Sociale conflicten: concept, typen, functies
Typen conflicten: concept en anders
Oorzaken van conflicten
Internationale conflicten
Interpersoonlijke conflicten: de essentie, oorzaken en
Het idee van een natie en de redenen voor interetnisch
Het internationale conflict in Rusland is enorm
Top berichten
omhoog