Financiële ratio's zijn de sleutel tot een succesvolle analyse van de solvabiliteit van het bedrijf

Voor een stabielere en efficiëntere activiteiteen onderneming moet een analyse van de stand van zaken van haar werk uitvoeren. Financiële coëfficiënten verkregen als resultaat van het onderzoek helpen bij het vinden van zwakke schakels in de activiteit van de organisatie en laten toe om de voordelen van zijn acties te bepalen. Het zijn deze gegevens die een gedetailleerd beeld geven van de stand van zaken in het bedrijf.

financiële ratio's
De financiële toestand (positie) van een onderneming is in de eerste plaats afhankelijk van de verhouding van het vreemd vermogen tot het eigen vermogen. Bepaal in dit verband:

  • de verhouding (niveau) van financiële autonomie - terwijl het aandeel van het eigen vermogen in de totale geldhoeveelheid van de organisatie wordt berekend;
  • coëfficiënt (niveau) van financiële afhankelijkheid -hier hebben we het over het aandeel geleend (geleend) kapitaal in het totale bedrag van de fondsen van het bedrijf. De indicator kan worden berekend in termen van tijdframes. Dat wil zeggen dat het mogelijk en mogelijk is om deze index te bepalen op basis van het geleende geld op lange of korte termijn;
  • niveau (coëfficiënt) van financieel risico,ook bekend als de hefboomwerking van een financiële hefboomwerking - hier wordt de verhouding van geleende gelden tot eigen vermogen beschouwd. In dit geval is er een andere naam voor deze index - de coëfficiënt van financiële activiteit.

coëfficiënt van financieel risico
Dienovereenkomstig, hoe hoger de waarde van de eersteproportioneel, hoe beter en stabieler de financiële positie (positie) van de onderneming, als we het beschouwen vanuit het oogpunt van kredietschulden en eigen vermogen. In ideale systemen zou het gewicht van deze indicator moeten neigen naar eenheid.

Om de winstgevendheid van het aantrekken te bepalencontanten en kapitaal van de zijkant wordt nog een indicator gebruikt - dit is het effect van de financiële hefboom. Deze index geeft aan hoeveel de winstgevendheid van het eigen kapitaal van de onderneming zal toenemen als geleende gelden worden aangetrokken.

Financiële ratio's, absoluut accuraatweerspiegelen de stand van zaken in de onderneming, zijn de solvabiliteitsratio's. Om het eenvoudig te zeggen, dan laten deze gegevens zien hoe waarschijnlijk het is dat de onderneming haar kortlopende schulden terugbetaalt.

coëfficiënt van financiële activiteit
De solvabiliteitsbeoordeling is gebaseerd op de liquiditeit van zijn vlottende activa: het vermogen om obligaties en schulden terug te betalen via de activa van de onderneming.

De volgende financiële ratio's worden gebruikt voor de analyse:

  • huidige liquiditeit - het wordt ook wel genoemddekkingsindex. Het kenmerkt het vermogen van de organisatie om kortlopende leningverplichtingen terug te betalen met zijn eigen beschikbare vlottende activa;
  • tussentijdse (snelle) liquiditeit - shows,voor zover mogelijk terugbetaling van verplichtingen door hun spoedeisende activa (middelen in de operationele rekeningen van de organisatie, voorraden in magazijnen, kortlopende schulden van schuldenaars);
  • absolute liquiditeit - de uiteindelijke waardeDeze indicator beschrijft hoe waarschijnlijk het is om kortlopende leningleningen te betalen ten koste van fondsen die op de afwikkelingsrekeningen van het bedrijf zijn geplaatst en andere financiële beleggingen die voor een korte periode zijn geplaatst.

Deze financiële ratio's zijn het belangrijkst bij het berekenen van de solvabiliteit en financiële positie van de onderneming.

leuk vond:
0
Beoordeling van de kredietwaardigheid van de kredietnemer. hoofd-
Solvabiliteitscoëfficiënt. formule
De balans is de belangrijkste bron
Solvabiliteit van de onderneming:
Hoe is de absolute coëfficiënt
Economische prestatie-indicatoren
Solvabiliteit en liquiditeit
Financiële middelen van de onderneming:
Solvabiliteitsanalyse is een belangrijke procedure
Top berichten
omhoog