Wat zijn de cijfers van de spraak

"Ja, hij heeft deze hond opgegeten", "maar de tijd loopt","hier is de hele stad bijeengekomen" ... We zijn zo gewend aan dergelijke uitdrukkingen in mondelinge en schriftelijke spraak dat we de spraakfiguren en het pad dat hier wordt gebruikt niet eens opmerken. Bovendien weten veel mensen niet eens over hun bestaan. Ondertussen nemen de paden en spraakfiguren zo'n belangrijke en blijvende plaats in ons leven in dat het nogal moeilijk zou zijn om zelfs maar een gewoon alledaags gesprek zonder hen voor te stellen ...

Sporen en spraakfiguren
figuren van spraak en paden
spraakfigurenDe spraakfiguren zijn allemaal syntactische en lexicale middelen die door ons worden gebruikt en die nodig zijn om de tekst helderheid en expressiviteit te geven.

De syntactische bevat de spraakfiguren die manipulaties gebruiken met woorden, zinnen en interpunctie:

- inversie (schending van de klassieke volgorde van woorden). "Porter door hij is een pijl";

- antithese (spraakverzet met gebruikmaking van oppositie). "Ik had een zwarte zakdoek en mijn zus Masha - wit";

- Zeugma (gebruik onder de homogene leden van elementen die in betekenis uit de algemene reeks worden geslagen). "Hij nam drie weken vrij en een ticket naar Menton";

anaphora en epiphore (de herhaling van hetzelfdestructuren aan het begin of einde van meerdere voorstellen achter elkaar). "In die vallei schijnt de zon, in die vallei wacht het geluk," "Het bos is niet hetzelfde! -De struik is dat niet!" "De doorn is dat niet!";

- Gradatie (de rangschikking van elementen door de mate van toename of afname van hun betekenis). "Ik kwam, ik zag, ik won!";

- ellips (een lid van het voorstel overslaan, wat impliciet is in de context). "Van het station is hij hier" (het werkwoord is weggelaten);

- retorische vragen, oproepen en uitroepen. "Is er enige betekenis in ons leven?", "Kom, lente, kom hier snel!";

- Parcellering (splitsing van het voorstel in delen, die elk zijn geformaliseerd als een afzonderlijk voorstel). "En dus ging ik terug naar huis, waar ik was, jong."

Lexicale spraakfiguren omvatten die waarin het "spel" wordt gebruikt door de betekenis van woorden:

- synoniemen en antoniemen (woorden die vergelijkbaar zijn / tegengesteld in betekenis). "Rood, scharlaken, paarse kleuren", "Is hij vrolijk of verdrietig?";

- hyperbool en litot (artistieke overdrijving / understatement). "De hele wereld bevroor in afwachting," "Pretty Spitz, geen vingerhoed meer";

- Occasionalisms (woorden voor het eerst geïntroduceerd door de auteur). "Pryknopay me picture";

- een metafoor (een verborgen vergelijking, gebaseerd op het geven van een object aan de eigenschappen van een ander). "De bij van de celwax vliegt voor een eerbetoon aan het veld";

- een oxymoron (een combinatie van elkaar uitsluitende woorden). "Jonge grootmoeder, wie ben jij?";

- de personificatie (het levenloze object de kwaliteiten van de levenden geven). "De winter kwam, en het woud viel in slaap, om alleen te ontwaken met de lentezon";

- Randapparatuur (vervanging van het woord zelf door een beoordelingsverklaring of beschrijving). "Ik keer terug naar mijn geliefde stad aan de Neva";

epitheton (figuratieve definitie). "Zijn toekomst - il is leeg, il donker."

Cijfers illustreren de rijkdom van de Russische taalen helpen niet alleen om hun individuele houding tegenover het onderwerp uit te drukken, maar ook om het vanuit een nieuw perspectief te tonen. Ze geven de tekst levendigheid en spontaniteit en helpen ook om het standpunt van de auteur te onthullen. Daarom is het nodig om spraakfiguren te herkennen en te gebruiken, omdat zonder hen onze taal droog en zielloos kan worden.

leuk vond:
0
Stilistische apparaten
Spraakstijlen in het Russisch
Unie - onderdeel van de spraakdienst
Hoe een morfologische analyse van een woord uit te voeren
Morfologische analyse: wat betekent dit en "met
Suggesties voor het doel van uiting:
Typen voornaamwoorden
Servicedeeltjes
Wat voor soort fouten zijn er. Likbez voor geliefden
Top berichten
omhoog