Wat is de persoonlijkheid en hoe belangrijk is de installatie ervoor

Het concept 'persoonlijkheid' heeft een lange geschiedenis. Er is een bekende mening dat een acteur oorspronkelijk een acteur werd genoemd in het Griekse theater van maskers.

wat is persoonlijkheid

Persoonlijkheid in Griekenland kan alleen bestaan ​​in de context van een gemeenschap.

In het christendom werd een persoon gelijkgesteld met een ziel, die, zoals bekend, niet-materieel is. In het Nieuwe Tijdperk begon de persoonlijkheid als de belichaming van het 'ik' van de mens te worden beschouwd.

Dus wat is een persoon vandaag? Een persoonlijkheid, geloven wetenschappers, is een heel complex van sociaal significante menselijke eigenschappen die hem karakteriseren als lid van een collectief (de samenleving). Het is dit complex dat iemand tot onderwerp maakt van zijn bewuste activiteit, sociale relaties.

Op de vraag wat persoonlijkheid is, filosofen enpsychologen zeggen dat dit het hoogste punt is in de ontwikkeling van een individu, de meest complete belichaming van zijn menselijke kwaliteiten. Persoonlijkheid wordt altijd bepaald door biologische, sociale en sociale factoren.

Als je gewone mensen vraagt ​​wat er ispersoonlijkheid, je kunt horen dat dit een persoon is met een actieve positie in het leven, in staat om hun acties te plannen en verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen ervan. Soms identificeren gewone mensen de concepten 'persoonlijkheid' en 'leider', hoewel ze niet altijd hetzelfde zijn.

de individuele installatie

Omdat de mens in de samenleving bestaat, hijhoeven alleen maar hun eigen levenspositie te hebben. De bewuste activiteit op de vorming van deze positie en de introductie ervan in het echte leven wordt bepaald door de term 'zelfbeschikking van de persoon'.

Dit is de basis voor het stellen van levensdoelen en oriëntatiepunten. De zelfbepaling wordt beïnvloed door de omgeving, externe omstandigheden, biologische kenmerken.

Wat is een persoon in termen van biologie? Dit zijn de externe gegevens van een persoon, zijn gezondheid, zijn temperament en natuurlijke neigingen. Ongetwijfeld zijn aangeboren kenmerken van belang, maar de bepalende factor voor de vorming van een volwaardige persoonlijkheid is het bewustzijn en de attitudes van de persoonlijkheid. Ze kunnen positief zijn, gericht op het bereiken van succes, vrijheid, rechtvaardigheid. Kan negatief zijn, de innerlijke wereld vernietigen.

persoonlijke identiteit
Kinderen opvoeden, organiserenactiviteiten, zelfstudie of het bereiken van het doel, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de installatie positief was. Hoe positiever de installatie, hoe meer voordelen het oplevert.

Installaties zijn principes die verantwoordelijk zijn voorpersoonlijkheidsarchitectuur, de toon zetten voor iemands levensstijl en ambities. Attitudes zijn mind-orders die acties, acties en emotionele toestand besturen.

Positieve attitudes helpen om succes te behalen, negatieve leiden tot luiheid, sociale verlamming, opgezet om te verslaan.

Een persoon gevormd onder de invloed van positieve attitudes is niet succesvol. Er zijn zes ideale typen gevormd door persoonlijkheidsattitudes.

persoonlijke identiteit

  • Theoretisch, zelfs bijdragend aan de consistentie en logica van het dagelijks leven.
  • Economisch, waarvoor de verhuizer van acties de effectiviteit is.
  • Esthetisch, nauwelijks de realiteit van het leven dragend, maar met plezier in de fantasiewereld.
  • Sociaal, dat de voorhoede is van liefde voor mensen.
  • Politiek, op zoek naar macht.
  • Religieus, streven naar hogere spirituele doelen.
  • </ ul </ p>
leuk vond:
0
Concept van de rechtsstaat
Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon
Het concept van persoonlijkheid in de psychologie
Wat is vleierij en hoe het gedrag uit te leggen
De sociale omgeving
Subjectivistische school in de sociologie: methode
Weet jij wat een persoon is?
Cultuur en persoonlijkheid
Persoonlijkheid is ... Kenmerken van persoonlijkheid
Top berichten
omhoog