Wat is aandacht? Functies, kwaliteiten, vormen en aandachtsgebieden

Zoals je weet, aandacht in het leven van elke persoonspeelt een grote rol. Maar niet iedereen weet dat er een vrij uitgebreid aantal van zijn soorten, vormen en kwaliteiten is, waarvan de kenmerken significant van elkaar verschillen.

Concept van aandacht

Aandacht is geen onafhankelijke cognitievehet proces. Als je een vraag stelt over wat aandacht is, kunnen we zeggen dat het op zich niets is en niet afzonderlijk bestaat. Het is echter een van de belangrijkste componenten in de samenstelling van cognitieve activiteit, omdat het de werking creëert en controleert. Elke cognitieve activiteit wordt bewust uitgevoerd, dus de aandacht vervult ook de functie van bewustzijn.

Wat is aandacht

Het is meestal een speciale voorwaarde.van bewustzijn. Dankzij de aandacht worden verschillende cognitieve processen gestuurd en gefocust om de werkelijkheid vollediger en nauwkeuriger weer te geven. Bovendien is dit concept nauw verbonden met veel sensorische en mentale processen. En bovenal is deze connectie merkbaar in sensaties en talloze percepties.

Kenmerkende aandacht en zijn processen

Kenmerkende aandacht

  1. Duurzaamheid wordt gepresenteerd in de vorm van de duur van het aantrekken van aandacht voor dezelfde objecten of voor dezelfde taken.
  2. Het proces van concentratie en vormen van aandacht zijneen toename van de intensiteit van de signalen wanneer het waarnemingsveld beperkt is. Ze bieden een lange vertraging van de aandacht bij een object en leiden ook af van andere invloeden die op dit moment voor niemand van belang zijn.
  3. Concentratie wordt gezien als het resultaat van concentratie op een bepaald object om de meest volledige informatie en noodzakelijke gegevens erover te verkrijgen.
  4. De verdelingsfunctie en aandachtsprocessen worden geacht subjectief te worden ervaren door de mogelijkheid om een ​​specifiek aantal verschillende objecten tegelijkertijd vast te houden.
  5. De modus van schakelen is de mate van overgangssnelheid van een bepaald soort activiteit naar een compleet andere (als er sprake is van verstrooidheid, is er een slecht schakelvermogen)
  6. Objectiviteit hangt voornamelijk samen met de mogelijkheid om signalen te markeren volgens de taak, betekenis, relevantie, enzovoort.

Belangrijkste soorten aandacht

Aandachtsprocessen

De aandacht wordt gemanifesteerd door sensorische en intellectuele processen, evenals door praktische acties met behulp van verschillende doelen en doelstellingen
activiteit. Daarom zijn er dergelijke basistypen van aandacht: motorisch, zintuiglijk, opzettelijk, intellectueel en onbedoeld.

Het volume wordt bepaald door het aantal objectenwaar je de aandacht van het onderwerp kunt richten en focussen op specifieke seconden. Het wordt berekend door middel van speciale apparaten - tachistoscopen. In een oogwenk kan een persoon zijn aandacht richten op meerdere voorwerpen die tegelijkertijd aanwezig zijn, in de regel is hun aantal vier tot zes.

Motor aandacht

Welke aandacht is bekend bij velen, en als dat zo isgaat over zijn motorische vorm, hij wordt gekenmerkt door bepaalde toevoegingen. In de regel is motorische aandacht meestal gericht op beweging en handelingen die door een persoon worden uitgevoerd. Het geeft je de mogelijkheid om de verschillende technieken en methoden dieper en duidelijker te begrijpen
in praktijk gebracht. Een gemotoriseerde vorm van aandacht bestuurt bewegingen en acties, en beheert ze. Ze zijn meestal gericht op een bepaald onderwerp, vooral als ze heel duidelijk en precies moeten zijn.

Raak de aandacht aan

Vormen van aandacht

Sensorische aandacht kan optreden wanneerobjecten werken op gevoelige organen. Zulke vormen van aandacht geven een vrij duidelijke weerspiegeling van alle objecten en hun kenmerken. Dit komt tot uiting in de huidige gewaarwordingen van de mens. Vanwege zintuiglijke aandacht zijn beelden die in het bewustzijn kunnen ontstaan, duidelijke en onderscheiden objecten. Deze variëteit kan visueel, auditief, olfactorisch, enzovoort zijn. In de regel
mensen manifesteren vooral visuele en auditieve types ervan, waarvan de eerste het beste bestudeerd kunnen worden in de psychologie, omdat ze redelijk eenvoudig te begrijpen en op te lossen zijn.

Intellectuele aandacht

Kwaliteiten van aandacht van een intellectuele soortzijn gericht op een meer serieuze functionering en efficiënte werking van dergelijke noodzakelijke cognitieve processen zoals denken, geheugen en verbeeldingskracht. Hierdoor kan een persoon de ontvangen informatie veel beter onthouden en reproduceren, evenals duidelijkere beelden creëren in het verbeeldingsproces en productief denken. Vanwege het feit dat een dergelijke soort wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een interne aard en bijna onbereikbaar is voor onderzoek, is deze het minst bestudeerd, daarom is het moeilijk om een ​​duidelijke definitie te geven van wat aandacht is.

Willekeurige aandacht

Willekeurige of opzettelijke aandachtwordt weergegeven als een persoon een doel of een taak heeft om attent te zijn op een object en op mentale acties. In de regel is dit soort aandacht gericht op het aanpassen van sensorische en motorische processen, evenals interne cognitieve acties. Een opzettelijke variëteit kan heel willekeurig worden in die gevallen waarin een persoon zijn wilskracht moet uitoefenen, zodat zijn aandacht gericht is op en gericht is op een bepaald onderwerp dat bekend zou moeten zijn.

Kenmerken van aandacht
Willekeurig wordt ook wel actief of genoemdwilskrachtig. Het kenmerk van de aandacht van dit ras is dat het directe initiatief van zijn voorkomen de persoon toebehoort, en de methode van zijn verschijning wordt al uitgevoerd door de inspanningen en de wil van het subject.

Wanneer focus nauw verwant is aanbewust doel, hier hebben we het over de zogenaamde arbitraire vorm, die natuurlijk de menselijke activiteit vergezelt. Het verschijnt in die situaties waarin het onderwerp wordt geabsorbeerd in elke activiteit. Bovendien is dergelijke aandacht nauw verbonden met het associatiestelsel. Dit kan heel relevant zijn als het object van aandacht het doel blijft fixeren, maar tegelijkertijd de wilskracht vernietigt. Dit type begint zijn manifestatie in gevallen waarin de activiteit spannender wordt en zonder speciale inspanning wordt uitgevoerd.

Wat betreft de voorwaarden voor de vorming van een willekeurigesoort aandacht, hier kunt u een duidelijke doelstelling benadrukken, systematische organisatie van werk, het gebruik van eigenschappen van mentale activiteit, het vermogen om zich te concentreren gedurende een lange tijd. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van dit soort aandacht.

Onvrijwillige aandacht

In dezelfde situatie als de focus enconcentratie hebben een onvrijwillig karakter, relevante onvrijwillige aandacht. Een van de belangrijkste vormen van dit type is installatie, dat wil zeggen een staat van volledige bereidheid of aanleg voor een persoon voor elke actie.

Object van aandacht

Onbedoelde (onvrijwillige) soortenAandacht verschijnt onafhankelijk zonder een duidelijk doel van het onderwerp Het wordt veroorzaakt door de essentiële eigenschappen van verschillende objecten en talloze verschijnselen. Het kenmerk van aandacht van deze soort komt neer op het feit dat de belangrijkste van zijn manifestaties en provocerende factoren de nieuwheid van het onderwerp is.

Daarnaast kan onvrijwillige aandachtaantrekken en veel heldere stimuli (plotseling licht, harde geluiden, sterke geuren en anderen). In sommige gevallen kan deze soort ook niet erg zichtbare stimuli veroorzaken (wanneer deze volledig overeenkomen met de interesses, behoeften en attitudes van de persoon).

Met onvrijwillige aandacht vrij grootwaarde hoort bij het ontwerp van de tekst (vooral in kinderboeken). Deze vorm hangt voornamelijk af van de verschillende externe eigenschappen van de stimuli en is van geforceerde aard en duurt niet erg lang. Interne oorzaken van onvrijwillige aandacht worden gepresenteerd in afwachting van enkele specifieke indrukken. Daarom is het voor het begin van het lezen van belang om een ​​goed idee van dit boek te krijgen.

Attentiewaarde

Kwaliteiten van aandacht

Over het algemeen zijn de kenmerken van aandacht zodanig dat hetis de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle uitkomst van een intellectuele activiteit. Zijn functies zijn de verbetering van andere soorten werk waarop het is vastgelegd, maar tegelijkertijd heeft het geen eigen speciaal actief product. Bovendien kan in sommige bronnen over psychologie worden gelezen dat aandacht zo'n organisatie van mentale activiteit is, met behulp waarvan percepties, sensaties, gedachten duidelijker worden gerealiseerd dan anderen, en de laatste op hun beurt verdwijnen naar de achtergrond of helemaal niet worden waargenomen.

Daarom is er bewust aandachtgereguleerde scherpstelling op een object. Het hangt niet af van de huidige eigenschappen van dit object (aantrekkelijkheid, externe en interne kwaliteiten, het belang van de waarnemer). Het wordt vastgesteld dankzij de persoon zelf, afhankelijk van zijn activiteit.

Als een persoon weet wataandacht, hij begrijpt dat een goed resultaat en het succes van ander werk precies afhangen van hoe correct het doel is gesteld en hoe de fasen om dit te bereiken gepland zijn. Ook van geen enkel belang is het moment dat wordt geassocieerd met de mate van duidelijkheid van de richting van zijn inspanningen in het proces van activiteit.

leuk vond:
0
Soorten aandacht in de psychologie en hun sociale
Soorten aandacht
Sightseeing is ... Geschiedenis
De objecten van de natuur zijn alles om ons heen
Wat is een geografisch object?
Staatseigendom
Het onderwerp van de boekhouding, de objecten en
Vormen van eigendom en hun classificatie
Voornaamste soorten en vormen van financiële controle
Top berichten
omhoog