Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon om nuttig te zijn voor de samenleving

Persoonlijkheid impliceert iemands vermogen om een ​​vertegenwoordiger van de sociale omgeving te zijn in een individuele manier van zijn.

Persoonlijkheid wordt niet geboren, het wordt

Al vanaf de geboorte is het kind begiftigdindividualiteit en uniciteit. Hij krijgt onmiddellijk de ervaring van socialisatie - via zijn familie, de dichtstbijzijnde entourage. Tijdens deze periode manifesteren zich psychologische kenmerken van zijn persoonlijkheid: temperament, intellectuele gaven, spraak.

Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon om dit te doen

Individuele neigingen manifesteren zich in het type sociale interacties en worden verder ontwikkeld.

De belangrijkste periode is de schoolsocialisatie. Het is de school die zich richt op de ontwikkeling van het persoonlijke begin in een persoon, zijn succesvolle socialisatie in het bereiken van de volwassenheid. Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon (dit kan zijn individuele begaafdheid zijn) om zich te manifesteren in een bepaalde sfeer van gedrag of activiteit.

Psychologische kenmerken van persoonlijkheid

De psychologie van de mens heeft een grote invloed op de manier waarop het zichzelf realiseert in de samenleving. Van zijn aard van het temperament, gedragskenmerken, hangt af van de technologie van socialisatie, aanpassing in de samenleving.

Er is een directe link tussen psychologischportret van persoonlijkheid en type sociaal gedrag. Dat is de reden waarom veel beroepen bepaalde psychologische kwaliteiten in een persoon vereisen. Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon om zijn neigingen en persoonlijk uniek zijn optimaal te gebruiken in de sociale praktijk.

Sociale kenmerken van de persoonlijkheid

Over de externe kenmerken en echtde positionering van een persoon in de samenleving, in overeenstemming met de rechten en verantwoordelijkheden, het niveau van sociale hiërarchie dat een persoon inneemt, zijn status wordt gemanifesteerd, en in de manier en vorm van interactie - de rol in de samenleving.

persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon

Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon om in verschillende sociale rollen te spelen.

Een succesvolle zakelijke dame, op status - het hoofd,kan tegelijkertijd de rol vervullen van moeder, echtgenote. Op de sociale dimensie heeft ook het behoren tot verschillende sociale instellingen invloed. Religie, nationaliteit, geografische locatie van een persoon vormen een geaggregeerd kenmerk van het individu.

Persoonlijkheid en samenleving

Niet alleen creëert de maatschappij persoonlijkheid. Het impliceert het vermogen van een persoon om de maatschappij te beïnvloeden en een sterke persoonlijkheid. In de geschiedenis zijn een groot aantal voorbeelden bekend, toen de invloed van heldere vertegenwoordigers van de mensheid de loop van historische gebeurtenissen bepaalde.

Een voorbeeld hiervan is de beroemdebevelhebbers, politici, beroemde vertegenwoordigers van cultuur. Het is geen toeval dat de mythologie het uiterlijk van steden verbindt met de namen van mensen. De grote filosofen die de ideologie creëerden - GVF. Hegel, K. Marx, F. Nietzsche - hadden een enorme impact op de ontwikkeling van de samenleving.

Persoonlijkheid impliceert het vermogen van een persoon(de sociale wetenschappen wijdt hieraan een speciaal gedeelte) om een ​​sociale omgeving te vormen. Als voorbeeld kunnen de oprichters van bekende scholen, stromingen, trends, systemen van kennis in enge beroepen dienen.

persoonlijkheid impliceert iemands vermogen tot sociale kennis

Een modern voorbeeld kan Steve Jobs zijn,de maker van het Apple-merk en de wetgever van ontwerp en technische kwaliteit van de producten van dit merk. Dit is een volledig industrieel imperium, dat een sterke invloed had op de ontwikkeling van technologie.

Persoonlijkheid en samenleving zijn dus onafscheidelijkgerelateerde concepten. De kwaliteit van de samenleving vormt de persoonlijkheid. Persoonlijkheid kan een fundamentele impact hebben op de samenleving. Het belangrijkste in het proces is hun positieve oriëntatie.

leuk vond:
0
Paspoort is het hoofddocument dat certificeert
Wat is een individu en hoe belangrijk voor haar
Karakter - dit is de basis van persoonlijkheid
Het concept van "man": de definitie van persoonlijkheid
Voorwaarde - dit is wat?
Sociale behoeften van een persoon in
Cultuur en persoonlijkheid
Persoonlijkheid is ... Kenmerken van persoonlijkheid
Waarom heeft de menselijke samenleving orde nodig?
Top berichten
omhoog