Sociale bijstand van de staat

Sociale bijstand is belangrijkactiviteit van de staat. Het wordt gerealiseerd ten koste van staatsorganisaties, fondsen en diensten. De staat biedt hulp aan ouderen, kinderen, gehandicapten, zieken, werklozen, vluchtelingen en andere categorieën - zij die zich in een moeilijke situatie bevinden en niet voor zichzelf kunnen zorgen.

sociale bijstand

Sociale bijstand is de voorziening voor gezinnen metklein inkomen, alleenstaanden en andere categorieën van de bevolking die subsidies, sociale uitkeringen, diensten betalen. Daarnaast is het verstrekken van vitale goederen ook opgenomen in de functie van sociale bescherming. Ten koste van het budget van de Russische Federatie worden sociale uitkeringen betaald. Deze omvatten werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, beurzen, voordelen voor moeders met veel kinderen en anderen. Ze worden gratis aan burgers verstrekt in de vorm van contante betalingen. Voor de volledige of gedeeltelijke betaling van bepaalde sociale diensten voor een burger, worden subsidies door de staat toegepast.

Waarom hebben we sociale bijstand van de staat nodig?

Staatssteun wordt verleend om dat te waarborgende levensstandaard van gezinnen met lage inkomens te ondersteunen, alleenstaanden te helpen die een lager inkomensniveau hebben dan het vastgestelde bestaansminimum in een bepaalde regio van Rusland. Begrotingsfondsen die zijn toegewezen voor dit programma moeten worden gebruikt om dit aan te pakken, dat wil zeggen specifiek voor iedereen die sociale bijstand nodig heeft.

sociale bijstand van de staat

Een belangrijk aspect is het creëren van het noodzakelijkevoorwaarden voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Een van de gebieden die vallen onder de sociale bijstand, is om de bevolking van ongelijkheid te verminderen en de inkomsten te verhogen. In de Russische Federatie, een speciale federale wetten en regels, die betrekking hebben op de oprichting van de fundamenten van de wettelijke regeling over hoe, waar en wanneer de sociale bijstand moet worden verleend. Bovendien, de staat ontwikkelde een aantal van de federale programma's om hulp te bieden aan burgers door het subsidiëren van sociale diensten. De wet bepaalt welke staat sociale bijstand nodig is op het grondgebied van Rusland.

Soorten sociale bijstand

sociale bijstand is

Voor vandaag in Rusland zijn er volgendesoorten bijstand aan burgers. Deze omvatten: contante betalingen, waaronder subsidies, sociale uitkeringen en andere; natuurlijke hulp, namelijk - kleding, schoenen, brandstof, medicijnen, voedsel en anderen. Er zijn gezinnen waarvan het gemiddelde inkomen per persoon minder is dan het bestaansminimum dat in de regio is vastgesteld. Dergelijke gezinnen zijn verplicht om sociale steun van de staat te ontvangen.

Wie krijgt de sociale bijstand toegewezen

Meestal worden dergelijke problemen opgelost doorsociale bescherming van de bevolking. Om op deze instantie van toepassing te zijn, hebt u een verklaring van het hele gezin of uzelf nodig, waarin informatie moet worden verstrekt over de samenstelling van het gezin, over inkomsten, over het verkrijgen van hulp in de vorm van subsidies en over eigendom dat eigendom is. De aanvrager moet bij het verstrijken van tien dagen na zijn aanvraag een kennisgeving ontvangen van het orgaan voor sociale bescherming over de benoeming van de bijstand of over de weigering.

leuk vond:
0
Werkgelegenheidsbeleid van de staat
Staatsmacht is ...
Sociale betalingen aanpakken. Gerichte hulp
Sociaal beleid van de staat
Wat is een sociaal pensioen?
De sociale revolutie
De sociale omgeving
Een sociale rol is het gedrag van een persoon in
Sociale mobiliteit en zijn types
Top berichten
omhoog