Individuen als onderwerpen van burgerlijk recht van de Russische Federatie

Mens en burgerrechten zijn vrijheden entaken die worden beschermd en beperkt door de Grondwet. Er moet aan worden herinnerd dat dit document zowel rechten als verantwoordelijkheden vermeldt. De een zonder de ander is simpelweg onmogelijk! Tegelijkertijd zijn er verschillende ondersoorten en categorieën van wetten, waarvan de belangrijkste is civiel. Het veronderstelt, net als ieder ander, het bestaan ​​van onderwerpen en objecten. De laatste categorie omvat relaties, contracten, etc. De onderwerpen van dit deel van de wet zijn in de eerste plaats de zogenaamde fysieke personen. De tweede categorie bestaat uit rechtspersonen. En de derde is de staat en zijn instellingen.

individuen als onderwerpen van burgerlijk recht,

Juridische entiteiten zijn allerlei soortenorganisaties en ondernemingen die hun actieve activiteiten uitvoeren en uitvoeren voor een gekozen en wettelijk vastgestelde vorm (LLC, JSC, CJSC, PUE, enz.). Individuen, als onderwerpen van burgerlijk recht, zijn in de allereerste plaats burgers van een bepaald land. Tegelijkertijd houdt een persoon die onder deze categorie valt, strikt de plichten die aan hem zijn toegewezen in acht en wordt deze door de Grondwet in aanmerking genomen. Een burger van een land heeft alle politieke rechten en vrijheden die plaatsvinden op het grondgebied van die staat en zijn bij wet goedgekeurd. Individuen, als onderwerpen van burgerlijk recht, zijn ingezetenen van andere republieken die in de gegeven plaats wonen. Of, met andere woorden, buitenlandse burgers. Elk land herkent als een vreemdeling personen die documenten hebben waaruit blijkt dat hij tot een andere staat behoort. Als mensen geen certificaten en formulieren hebben die hun staatsburgerschap aangeven bij een andere republiek (koninkrijk, federatie, enz.), En ook geen staatsburger zijn van het land in hun huidige staat, verwijzen ze naar staatloze personen. Deze mensen hebben dezelfde rechten als de twee voorgaande categorieën (inwoners en buitenlanders). Dus individuen als onderwerpen van burgerlijk recht omvatten burgers van dit land, andere staten en stateloze personen.

economische rechten van Russische burgers

Bijna heeft elke persoonrechtspersoonlijkheid. Dit concept impliceert het vermogen van een persoon om te beïnvloeden en te worden beïnvloed door het burgerlijk recht. Dit omvat twee voorwaarden: rechtsbevoegdheid en capaciteit.

Opdat een persoon een subject zou zijnburgerlijk recht, moet hij bevestigen dat hij onafhankelijk zijn civiele taken kan uitvoeren zonder hulp van iemand. Dit is het vermogen om te handelen. Deze parameter is onvervreemdbaar, dat wil zeggen dat niemand een persoon erin kan beperken - alleen de wet. Individuen, als onderwerpen van burgerlijk recht, kunnen een van de drie soorten juridische capaciteit hebben.

hoedanigheid

Vermogen van minderjarigen

Gedeeltelijke capaciteit

Volledige rechtsbevoegdheid

Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 heeft het kind de eerste categorie van capaciteit voor dit type.

Wanneer een kind 14 wordt, heeft hij een volledigehet grondwettelijke recht om aan veel transacties deel te nemen, terwijl de aansprakelijkheid soms op ouders, voogden enz. valt. Deze rechtsbevoegdheid duurt tot de persoon de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Komt op de leeftijd van 18 jaar. In dit geval zijn er voorwaarden wanneer de volledige rechtsbevoegdheid eerder kan komen. De eerste optie is als een burger voor de leeftijd van 18 jaar een wettelijk huwelijk is aangegaan. De tweede - als een persoon werkt met 16 jaar. Dit moet worden geformaliseerd door een arbeidsovereenkomst en ondersteund door de toestemming van de ouders of hun voogden.

Op 6-jarige leeftijd kan de baby alleen aan kleine transacties deelnemen. Dit duurt tot 14 jaar.

Naast juridische capaciteit is er ookrechtsbevoegdheid - het tweede deel van de rechtspersoonlijkheid. Deze term betekent dat een persoon het recht heeft om burgerrechten te dragen en de taken uit te voeren die hem door de Grondwet zijn opgedragen.

mensenrechten en burgerschap is dat wel

Tegelijkertijd heeft een persoon het recht omvrij verrichten van activiteiten die tot doel hebben inkomsten te genereren (ondernemerschap), mogelijk eigenaar zijn van onroerend goed, en ook het recht hebben om te werken. Dit alles is van toepassing op een dergelijke categorie als de economische rechten van Russische burgers.

leuk vond:
0
Wat is handelsrecht?
Bronnen van het burgerlijk recht
Onderwerpen van de Russische Federatie
Onderwerpen van burgerlijke betrekkingen
Principes van het burgerlijk recht: de structuur en
Belastingrecht: basisbegrippen
Rechtspersonen als civielrechtelijke onderwerpen
Bestuursrecht
Concept en inhoud van eigendomsrechten
Top berichten
omhoog