Artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht. De organisatie of het onderhoud van bordelen of het systematisch aanbieden van lokalen voor de consumptie van verdovende middelen, psychotrope stoffen of hun analogen

Vandaag zijn we geïnteresseerd in artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie. Het regelt de sancties die worden opgelegd voor de organisatie van bordelen, of voor het verstrekken van (systematische) premissen voor hun bestaan. Over het algemeen is dit een behoorlijk vreselijk strafbaar feit. En overtreders zullen gestraft worden. Vooral de hoofdorganisator van deze "community". Laten we proberen te begrijpen wat voor soort misdaad er is (de samenstelling), en ook welke maatregelen zullen worden toegepast op de misdadigers die de daad begaan.

232 UKRP

standaarden

In principe raden welke maatregelenhet zal niet moeilijk zijn. Het punt is dat artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie (het eerste deel) aangeeft dat de inhoud en de organisatie van bordelen strafbaar zijn. Velen associëren het met gevangenschap. En dit is correct. Een dergelijke maatregel zal in dit geval plaatsvinden.

Vrijheidsberoving voor organisatie of onderhoudbordelen en plaatsen bieden om deze te ondersteunen, kan tot 4 jaar duren. Bovendien is er een speciale extra maatregel. Criminelen worden verplicht de zogenaamde voorwaardelijke straf opgelegd na vrijlating uit de gevangenis. Het wordt op individuele basis door de rechtbank vastgesteld, maar kan niet langer duren dan 12 maanden. Trouwens, de verplichting in artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht is niet voorgeschreven. Dit is een onuitgesproken regel die van toepassing is op de praktijk. In feite is het volgens de wet niet toegestaan ​​om de vrijheid te beperken.

samenzwering

In Rusland een veel ernstiger misdrijfeen onwettige handeling gepleegd door een eerdere samenzwering of door slechts een paar burgers wordt overwogen. En een soortgelijk geval in bordelen is niet ongewoon. Vandaar dat in Art. 232 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie zal het mogelijk zijn om een ​​straf te vinden, vastgelegd in dit scenario.

Wat zullen de criminelen doen?Eerst zal de straf toegewezen worden aan elk zijn eigen straf. Dat wil zeggen dat alle vastgestelde voorwaarden en maatregelen worden uitgebreid tot elke deelnemer aan de zaak. Geen algemene verblijfsvoorwaarden in de gevangenis (sommigen geloven dat je deze maatregelen eenvoudig "gelijk" kunt verdelen voor elke persoon die betrokken is bij het misdrijf, dit is niet het geval).

ст 232 ук рф

Opsluiting met samenspanning of actie ingroep over de organisatie van bordelen van verschillende soorten, evenals in het aanbieden van lokalen voor deze, duurt van 2 tot 6 jaar. Zoals al vermeld, voor elke crimineel. Ze hebben ook het recht om een ​​beperking op de vrijheid op te leggen. De voorwaardelijke termijn wordt opnieuw overgedragen aan elke persoon die bij de strafzaak betrokken is. En het duurt maximaal 24 maanden. De precieze tijdslimieten worden door de rechtbank gegeven na zorgvuldige afweging van alle nuances.

organisatie

Art.232 van het Wetboek van Strafrecht in een nieuwe editie (en niet alleen) impliceert een ander nogal interessant punt. Werken in een samenzwering of een groep is natuurlijk verschrikkelijk. Maar nog ernstiger is de misdaad gepleegd door een georganiseerde groep. Verwar het niet met samenspanning of regeling.

232 reacties

Eigenlijk wordt zo'n overtreding het meest bestrafteen serieuze methode. Als een georganiseerde groep de gelegenheid biedt om psychotrope of verdovende middelen te nemen, en ook georganiseerde en onderhouden bordelen, krijgen de deelnemers een gevangenisstraf. Het is niet moeilijk om te raden dat dit de belangrijkste maatregel is. Dus je komt niet uit de gevangenis. Met een dergelijke ontwikkeling van evenementen varieert de duur van het verblijf in de gevangenis tussen 3 en 7 jaar.

Beperking van vrijheid vindt ook plaats.Dus de voorwaardelijke termijn kan zowel worden benoemd als niet aanwezig. In de praktijk zal het natuurlijk heel vaak worden gebruikt, bijna constant. Beperking van de vrijheid voor bordelen of het ter beschikking stellen van gebouwen hiervoor zal niet langer zijn dan 2 jaar. Het zijn dergelijke regels die bij wet zijn vastgelegd.

taxonomie

En nu een beetje over de eigenaardigheden van artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht.Het ding is dat niet alleen de directe organisatie of het onderhoud van bordelen wordt bestraft volgens deze wet. Er is al opgemerkt dat het ter beschikking stellen van gebouwen hiervoor ook strafbaar is. Alleen systematische acties worden in aanmerking genomen. Het is onwaarschijnlijk dat een enkele handeling in de praktijk wordt gestraft - het is te moeilijk om te bewijzen.

Wat wordt bedoeld met systematischbepaling? Wanneer het pand voor meer dan twee keer "uitgegeven" wordt aan criminelen. Velen geloven dat er al twee keer over nagedacht wordt. In de praktijk zijn de dingen precies zo. Het volstaat om twee keer de ruimte te geven voor een bordeel of 'verdovende avond' om een ​​directe deelnemer te worden aan een misdrijf dat strafbaar is onder kunst. 232 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht van de Criminaliteit

Comments

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de opmerkingen,die helpen om de gepleegde overtreding volledig te begrijpen. Het gebeurt niet altijd, bijvoorbeeld, de samenstelling van de misdaad. Als het niet bestaat, zal niemand je beoordelen op dit of dat artikel. In elk geval zijn het deze regels die zich in Rusland verspreiden.

In artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie,dat het onderhoud van een bordeel en de organisatie van de acties in verband met de acceptatie van psychotrope, en ook narcotische, een gericht karakter heeft. Dat wil zeggen, deelnemers realiseren zich wat ze doen. En het is niet zo belangrijk, vanuit welke motieven - entertainment omwille van of voor huursituaties. Het feit blijft.

Met organisatie wordt hier het zoeken bedoeld enhet inhuren van een kamer waar je directe acceptatie van verdovende middelen kunt uitvoeren. De aankoop hiervan is hier inbegrepen. Maar onder de inhoud - opzettelijke acties die de organisatie van een onmiddellijk proces met zich meebrengen.

structuur

Het is belangrijk om te begrijpen wat voor soort kunst. 232 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie. Immers, niet iedereen zal gestraft worden voor de toegewijde daden. Het belangrijke punt hier is de leeftijd van de deelnemers aan het evenement. Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een dergelijke overtreding, volgens de wetgeving van de Russische Federatie, is 16 jaar. In dit geval moet een persoon van nature gezond zijn.

st 232 Ukrf in de nieuwe editie

De subjectieve kant wordt gekenmerkt door directintentie. Dat wil zeggen, criminelen zijn zich er volledig van bewust dat ze een voorraad bevatten of organiseren of hem herhaaldelijk ruimte bieden. De handeling kan een specifiek doel hebben, maar dit heeft geen invloed op de samenstelling van de misdaad. Met andere woorden, het motief is geen teken van een perfecte onrechtmatige daad.

leuk vond:
0
Hoe medicijnen werken
Chemisch-toxicologisch onderzoek van urine
De moderne maatschappij classificeert drugsverslaving als
Artikel 229 van het Wetboek van Strafrecht. Diefstal van beide
Artikel 228, wat is het, en ook
Soorten misdrijven
Het bordeel: wat is en wat zijn de types
Artikel 30 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie, Deel 3: kenmerken
Artikel voor drugs. Illegale omzet
Top berichten
omhoog