Eigendoms- en niet-eigendomsbetrekkingen naar burgerlijk recht

Relaties gereguleerd door het burgerlijk recht worden vertegenwoordigd door een grote variëteit. Bovendien is deze groep het onderwerp van de huisarts.

relaties met burgerbetrekkingen

classificatie

Veel mensen vragen: "Wat voor soort relatie regeert het burgerlijk recht?" Allereerst is de eerste groep de materiële relatie die voortkomt uit materiële goederen. Dit betekent dat dergelijke objecten een bepaalde belichaamde vorm moeten hebben.

Een andere groep rechten wordt vertegenwoordigd door persoonlijkniet-eigendomsbetrekkingen naar burgerlijk recht. Hier verschijnen al ontastbare objecten, bijvoorbeeld verzen, literatuur, afbeeldingen enzovoort.

Tekens van juridische relaties

Bovenstaande relaties, gereguleerd door het burgerlijk recht, combineren een aantal van de volgende kenmerken:

 • Gelijkheid - toont de enige betekenis van elke groep voor de wet.
 • Autonomie van wil - de vraag om dergelijke juridische relaties aan te gaan is vrijwillig.
 • Eigendomsonafhankelijkheid van deelnemers - juridische relaties ontstaan ​​zowel tussen fysieke als tussen juridische entiteiten. Elk van hen heeft gelijke rechten en verantwoordelijkheden.

Burgerlijk recht reguleert de relaties dieontstaan ​​tussen twee of meer onderwerpen. Bovendien, als een relatie niet de bovengenoemde kenmerken bevat, dan behoort het niet tot het onderwerp van deze tak van wetgeving.

het burgerlijk recht beheerst relaties

Ondersoort van eigendom en niet-eigendomsrelaties

Materiële juridische relaties zijn onderverdeeld in de volgende typen:

 • Degenen die geassocieerd zijn met dingen die bij een bepaalde persoon horen.
 • Stijgend tussen twee of meer personen (bijvoorbeeldsluiting van de transactie). Deze groep omvat ook overeenkomsten over het recht van operationeel beheer en documenten die de verplichting tot overdracht van eigendom definiëren.

Persoonlijke relaties hebben de volgende ondersoorten:

 1. Geassocieerd met eigendom. Het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie bevat bepalingen over exclusieve rechten, die tot de genoemde classificatiegroep behoren.
 2. Relaties naar burgerlijk recht, niet onderhevig aan vervreemding. Het duidelijkste voorbeeld van dit type is auteursrecht, dat, ongeacht het leven of de dood, tot één persoon behoort.

Elke overtreding van de bovenstaande rechten iseen solide basis voor het indienen van een rechtszaak. De autoriteit heeft het recht bepaalde sancties tegen het proces aan de overtreder toe te passen, bijvoorbeeld in geval van schending van het materiële recht, kan de rechtbank de inbeslagname van goederen bevelen.

het burgerlijk recht reguleert eigendomsverhoudingen

Materiële relaties: algemene kenmerken

Het overwicht van eigendomsverhoudingen in de huisarts is dat nietin twijfel. Deze groep vormt een groot deel van het onderwerp huisarts. En dit alles komt door het feit dat het zich ontwikkelt in verband met specifieke materiële voordelen, waarvan het onderwerp gematerialiseerde objecten zijn of het resultaat zijn van de uitvoering van werk en het leveren van diensten. Het is ook belangrijk om de aanwezigheid van een commercieel karakter te vermelden. Ondanks het ontbreken van een harde schaal, behoren ze tot de categorie van materiële relaties. Een bankdeposito is dus geen mogelijkheid om een ​​bepaald bedrag te verkopen, maar het recht van hun eisen van een bank.

Eigenschapscategorieën worden in een afzonderlijke categorie vermeld.relatie over het leveren van werken en diensten. Het gematerialiseerde resultaat is ook geen voorwaarde voor het ontstaan ​​van de bovengenoemde soort juridische relaties. Een levendig voorbeeld hiervan zijn de diensten van transport en opslag van goederen, betaalde culturele en amusementsevenementen, kapsels en ga zo maar door. Het uiteindelijke resultaat van het werk heeft echter nog steeds een grondstoffenvorm.

welke relatie regeert het burgerlijk recht

Het bestaan ​​van eigendomsverhoudingen in de natuur

Burgerlijke betrekkingenwetgeving is niet een van de theoretische of juridische categorieën. Door hun normatieve aard zijn juridische relaties eigenlijk echte relaties tussen mensen die vorm krijgen in de samenleving. En deze categorie omvat die juridische feiten, waarvan de regulering in het burgerlijk recht aanwezig is. Het is bekend dat de meeste persoonlijke relaties niet onderworpen zijn aan wettelijke controle.

Vanwege de aanwezigheid van eigendomsverhoudingen in de moderne samenleving, vindt de marktordening van economische activiteiten - zowel de staat als private of staatspersonen - toepassing.

In dit geval is een levendige weergave van dit gebiedrelatie tussen bedrijfsentiteiten. Kopen, verkopen, ruilen en ook andere processen van de overdracht van materiële goederen veranderen elke relatie in echte actie.

relaties naar burgerlijk recht

bewijsmateriaal

Eigendomsrelaties naar burgerlijk recht worden gekenmerkt door de volgende kenmerken:

1. Eigendomisolatie en onafhankelijkheid van deelnemers

Dit betekent dat bij het afsluiten van een staatcontract tussen de autoriteiten en de rechtspersoon vertegenwoordigers van de instelling genieten geen privileges. Opgemerkt moet worden dat het gebruik van de macht om de beslissingen van de andere partij in een civiel contract te beïnvloeden een strafbaar feit is.

2. Zwakke aard

Er zijn een aantal uitzonderingen, maar de meerderheid van de materiële relaties heeft een vorm die equivalent is aan compensatie. Het wordt gekenmerkt door een echte uitwisseling van goederen en contanten.

3. Deelnemers, ongeacht geslacht, leeftijd en sociale status, hebben gelijke rechten en plichten.

niet-eigendomsbetrekkingen naar burgerlijk recht

Algemene kenmerken

Zoals eerder vermeld, een van de categorieënburgerlijk recht zijn persoonlijke juridische relaties tussen niet-eigendommen. Deze categorie is onlosmakelijk verbonden met het creëren en vooral gebruiken van intellectuele prestaties en creativiteit. Als u deze categorie opgeeft, omvat deze:

 • wetenschappelijke werken;
 • kunstwerken;
 • heterogene uitvindingen;
 • unieke industriële ontwerpen;
 • programma's voor elektronische computers enzovoort.

Kenmerken van niet-eigendomsrelaties

Het belangrijkste kenmerk dat de categorie definieertrelaties als persoonlijke rechten, bestaat in de afwezigheid van een materieel resultaat van activiteit. Ja, het was mogelijk om een ​​andere burgerlijke afdeling aan deze categorie toe te wijzen - diensten ... De tweede eigenschap wordt hier echter beïnvloed: objecten van intellectuele eigendom vertegenwoordigen een idee, een afbeelding, een symbool, evenals andere vormen van mentale activiteit.

Elke intellectuele expressie is onlosmakelijk verbondengeassocieerd met de maker of hun drager, bijvoorbeeld, alleen Pushkin A. S. is de auteur van de bekende gedichten, en geen enkele persoon kan hem van dit recht beroven. Maar het eigendom van het logo van de beroemde frisdrank is het Coca-Cola-bedrijf. Als een rechtspersoon die zich bezighoudt met ondernemersactiviteiten zichzelf toestaat om een ​​product onder hetzelfde logo vrij te geven zonder een franchisecontract te sluiten, dan zal dit volledig administratieve of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengen, en ongeacht waar het zich bevindt, in Rusland of daarbuiten, immers de wet regelt eigendomsverhoudingen en gerelateerde persoonlijke relaties.

leuk vond:
0
Beginselen van het familierecht
Wat voor soort relatie regeert het familierecht
Russische familiewetgeving:
Burgerlijk recht als een tak van de wet
Het burgerlijk recht is een materieel recht,
Eigendomsrelaties: de wet,
Land- en eigendomsrelaties.
Persoonlijke niet-eigendomsrelaties in
Klassieke soorten effecten
Top berichten
omhoog