Methoden voor overheidsregulering van de economie

De staat beseft zijn economische functiesdoor de relevante tak van de politiek. Vaak wordt het economisch beleid geïdentificeerd met overheidsregulering. Daarom zijn er soms problemen met een duidelijke definitie van wat de methoden van staatsregulering van de economie vormen en wat dit zijn.

Volgens de methoden van de staat regulering van de economie, alsregel, begrijp de directe impact van de staat op de marktomstandigheden en de werking van de entiteiten om de noodzakelijke voorwaarden te waarborgen voor de werking van het marktmechanisme. Staatsregulering van de economie is een van de componenten van het economisch beleid. Het beïnvloedt 3 onderling verbonden delen van het productieproces. Deze omvatten de regulering van middelen, productie en financiën.

Formulieren en methoden voor overheidsreguleringeconomie, in de eerste plaats, worden bepaald door de doelen die worden geconfronteerd met de bestuursorganen. Ook wordt hun keuze beïnvloed door de instrumenten en middelen die de staat controleert bij het implementeren van economisch beleid.

Verschillende methoden en instrumenten van staatregulering van de economie gericht op het informeren van de belangrijkste marktdeelnemers over de huidige stand van de economische levensduur van het land en de vooruitzichten van de ontwikkeling, uit te voeren activiteiten voor de ontwikkeling van de sector toestand van de economie, over de rechtvaardiging van de belangrijkste bepalingen van het economisch beleid in deze fase voortgezet.

Er zijn directe methoden voor overheidsreguleringeconomie en indirect. De eerste zijn verbonden met het gebruik van administratieve middelen om de economische betrekkingen in het land te beïnvloeden. Ze worden gekenmerkt door de krachtige invloed van staatsorganen op het gedrag van de relevante onderwerpen en de relaties die door hen worden gereguleerd.

Dit komt tot uiting in de goedkeuring van de controlepersonenbeslissingen in de vorm van rechtshandelingen, juridisch bindend voor de geadresseerden en met directe bevelen voor het plegen van de vereiste acties. Niet alleen overredingskracht, maar dwang wordt ook gebruikt. Zulke methoden omvatten licentiëring van ondernemersactiviteiten, staatregistratie van zijn onderwerpen en vele anderen.

Directe methoden (administratieve regulering) zijn zeer divers. Ze omvatten

- toestemming om bepaalde acties uit te voeren (licenties);

- verplichte instructies voor het plegen van acties of hun verbod, evenals hun registratie;

- vaststelling van beperkingen en quota;

- het uitvaardigen van overheidsopdrachten;

- het gebruik van dwangmaatregelen en materiële sancties;

- controle en toezicht, en vele anderen.

Een bijzonder belangrijk middel voor overheidsregulering van de zakenwereld en de economie als geheel is het systeem van belastingheffing en dwanglicenties.

Methoden voor overheidsregulering van de economieindirect gebaseerd op objectieve economische invloedsmiddelen. Het wordt indirect uitgevoerd, zonder open machtsinvloed van de bestuursorganen. Dit wordt voornamelijk uitgevoerd door het creëren van omstandigheden die de motivatie van een bepaald economisch gedrag kunnen beïnvloeden (met behulp van incentives, materiële prikkels en andere). Deze fondsen omvatten in de eerste plaats het fiscale en monetaire beleid, prijsstellingshulpmiddelen, indirecte planning, enz.

Absoluut alle methoden van de staatregulering van de economie wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke (gemeenschappelijke) doelen en doelstellingen. Ze nemen altijd de nodige en geschikte juridische vorm aan. De wettelijke middelen voor regulering omvatten instrumenten als juridische entiteiten, contracten, eigendomaansprakelijkheid, enz.

leuk vond:
0
controls
De behoefte aan overheidsregulering
Staatsregulering
Economie van de publieke sector.
Anti-inflatoir beleid - multifactorieel
Paspoort van de specialiteit 05: details en
Staatsschuld en begrotingstekort
Beheer van investeringsprojecten -
Methoden voor de organisatie van de productie in het systeem
Top berichten
omhoog