Analyse van TTG: wanneer is dit nodig?

Schildklier stimulerend hormoon (TSH) is een werkzame stof,die wordt vrijgegeven door de hypofyse, regelt de normale werking van het lichaam, en in het bijzonder - het functioneren van de schildklier. Analyse van TTG is een absoluut noodzakelijke diagnosefase voor verschillende soorten aandoeningen in het werk van deze klier. Met een dergelijke studie kunt u de conditie van de hypofyse en de schildklier controleren en het optimale behandelingsregime voorschrijven.

Bloedonderzoek TTG: wanneer het nodig is?

Hormonen geproduceerd door de schildklier zijn zeerzijn belangrijk voor de normale werking van het lichaam, omdat ze rechtstreeks betrokken zijn bij het metabolisme. Bijvoorbeeld, de veranderingen van een kind in het niveau van dit hormoon beïnvloeden rechtstreeks de mentale en fysiologische toestand en met een chronisch tekort kan dit leiden tot mentale retardatie. Thyroxine en trijoodthyronine verliezen niet het belang ervan voor het volwassen organisme.

De arts schrijft een TSH-analyse voor bij verdenking van enige verstoring van de schildklier. De functies zijn immers direct gerelateerd aan de hypofyse.

  • Zo'n analyse is eenvoudig noodzakelijk met een toename van de schildklier, evenals met vermoedens van hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie.
  • Bovendien worden de testen vaak herhaald tijdens en na de loop van de behandeling om de effectiviteit van een medicijn te markeren of om eventuele complicaties te detecteren.
  • Analyse van TSH is opgenomen in het algemene schema van studies van het vrouwelijk lichaam in onvruchtbaarheid.
  • In sommige gevallen worden vergelijkbare onderzoeken tijdens de zwangerschap voorgeschreven.
  • De analyse op het niveau van TSH in het bloed is eenvoudigweg noodzakelijkna een operatie en enkele andere ingrepen aan de schildklier, omdat hiermee de effectiviteit van de behandeling en het werk van het endocriene systeem kan worden bepaald.
  • Als preventieve maatregel wordt TSH-analyse aangeboden aan inwoners van die regio's waarvoor jodiumtekort en, als gevolg daarvan, alle bijbehorende stoornissen kenmerkend zijn.

Analyse van het niveau van het schildklierstimulerend hormoon: hoe zich hierop voorbereiden?

Opgemerkt wordt dat de maximale concentratie hiervanHet hormoon in het bloed wordt 's morgens waargenomen, na het ontwaken en neemt geleidelijk af tegen de avond. Daarom worden dergelijke analyses uitsluitend in de ochtenduren uitgevoerd - in de regel gebeurt dit van 8 tot 10 uur 's ochtends.

De juiste resultaten kunnen alleen worden verkregen in degeval, als bloed op een lege maag wordt ingenomen. Bovendien mag een laboratoriumtest geen alcohol of rook drinken, omdat dit de resultaten van de analyse kan beïnvloeden. Bovendien wordt intensieve fysieke inspanning die het niveau van dit hormoon in het bloed beïnvloedt, niet aanbevolen. Vóór de analyse wordt het niet aanbevolen om medicijnen te nemen die de schildklier direct kunnen beïnvloeden. Raadpleeg daarom uw arts.

Analyse van TTG: hoe te ontcijferen?

De bloedtest is snel genoeg. Ontcijfering wordt nog steeds aanbevolen om te worden toevertrouwd aan de behandelende arts. Toch kun je jezelf proberen te begrijpen.

Analyse van TTG (norm) moet cijfers weergevenvan 0,4 tot 4, 0 mU / l. Hoewel het vermeldenswaard is dat er hier een aantal subtiliteiten zijn. Kinderen onder de leeftijd van veertien jaar kunnen veel hoger zijn. Bovendien kan intense fysieke activiteit of het nemen van een aantal medicijnen de resultaten verstoren. Het is vermeldenswaard dat de toename van TSH tijdens de zwangerschap een volkomen normaal verschijnsel is.

Als het niveau van thyreoïd-stimulerend hormoon hoger is danNorm, dit kan duiden op hypothyreoïdie of een schending van de bijnieren. Dergelijke indicatoren kunnen ook wijzen op de aanwezigheid van tumoren en tumoren of ernstige psychische aandoeningen.

Als het niveau van het hormoon te laag is, kan hetwees een symptoom van hyperthyreoïdie. Bovendien veroorzaakt disfunctie of trauma aan de hypofyse ook dit soort stoornissen. En nog steeds lage TTG kan getuigen van verhongering, ernstige stress of de ontvangst van sommige preparaten.

In ieder geval een bloedtest op het niveau van hormonenDe hypofyse is slechts een deel van de diagnose. Maak daarom op voorhand geen zorgen over hormonale aandoeningen. Geef eerst de resultaten aan uw arts.

leuk vond:
0
Bloedonderzoek voor RW. Het belang ervan voor
Methoden van sociologisch onderzoek
Analyse van de interne omgeving van het bedrijf -
Kosten analyse
Winstanalyse en bepaling van duurzaamheid
Analyse van baten en lasten van de organisatie -
Analyse van de activiteiten van het bedrijf
Managementanalyse in industrieën
Solvabiliteitsanalyse is een belangrijke procedure
Top berichten
omhoog